• Det er kunstig å ha en seksuell lavalder på 16 år. Staten har lagt sin klamme hånd over ungdommens seksualliv, mener advokat Arvid Sjødin.

Han mener politi og lovgivere bør være mindre opptatt av hva ungdommer gjør i sengen. Han ser helst at den seksuelle lavalderen hadde vært senket.

— Hver gang man foreslår å senke lavalderen, hevder noen at det vil gi fritt leide for 50-åringer som ønsker å misbruke barn. Slike argumenter er en avsporing av debatten. Poenget er at staten i dag kriminaliserer ungdom som debuterer seksuelt på vakkert og helt naturlig vis, sier Sjødin.

Debut blir forbrytelse

Den erfarne forsvarsadvokaten mener saken som nå er oppe til behandling i Bergen tingrett er et godt eksempel på at landets seksuallovgivning er feilslått.

Sjødins klient risikerer i ytterste konsekvens ubetinget fengsel for å ha hatt sex med sin yngre kjæreste. At samleiet skjedde frivillig har etter påtalemyndighetens mening ingen betydning for skyldspørsmålet.

— To mennesker som er svært glade i hverandre velger å debutere seksuelt. Dette gjør staten til en forbrytelse. Man griper inn med sin klamme hånd og lager problemer for to ungdommer som ikke har gjort annet enn å være kjærester, sier Sjødin.

Mørkemenn og moralister

Nordmenn debuterer nå langt tidligere enn de gjorde da lavalderen ble fastslått. Ifølge Statistisk sentralbyrå viste en undersøkelse gjort i Oslo i 1997 at halvparten av alle kvinner født på 70-tallet hadde debutert da de var 16,8 år.

— Statistikken viser at lovgivere er i utakt med folket. Vi kan ikke la mørkemenn og moralister legge kunstige føringer på folks seksualliv, sier Sjødin.

— Hvor vil du da sette lavalderen?

— Jeg ønsker ikke å gi noen bestemt alder. Mitt poeng er at alle ikke kan skjæres over samme kam. En seksuell debut mellom to unge mennesker bør ikke kriminaliseres, enten de involverte er 13, 14 eller 15 år gamle, sier Sjødin.