I går skrev Bergens Tidende at vedlikeholdsbehovet i bergens-skolene har nådd opp i svimlende 333 millioner kroner. På landsbasis er tallet 75 milliarder kroner.

— Det kan bli dyrt å spare seg til fant, er kommentaren fra Gine Wang, direktør for næringspolitikk i Byggenæringens Landsforening (BNL). Hun mener profesjonelle skoleeiere vil få mer ut av pengene.

— Vi tror det er mye å hente på å drive eiendomsforvaltning mer effektivt. Det er ikke nødvendig med privatisering. Interkommunalt samarbeid om drift og vedlikehold av skoler, kan gi gode gevinster.

Bergen har i dag et kommunalt foretak, Bergen Bygg og Eiendom KF, som har ansvar for vedlikehold.

Danmark foran

Wang viser til Danmark der private gjerne påtar seg å bygge og drifte kommunale bygg over flere tiår.

— Dette vil nok også komme til Norge. Et slikt samarbeid mellom offentlig og private aktører, handler ikke om å legge bestemor ut på anbud, sier Wang.

En undersøkelse foretatt av konsulentselskapet Multiconsult, viser at det vil koste ca. 75 milliarder kroner å sette alle skolebygg i Norge i forskriftsmessig stand. De kommunale grunnskolene koster alene 55 milliarder kroner å ruste opp.

— Vi ser feil bruk av penger og for lite bevilgninger. Det kreves omtrent hundre kroner per kvadratmeter i forebygging, mens det brukes halvparten. Når dette skjer over lengre tid, blir byggene så dårlige at kostnadene blir veldig store, sier Kjell Bjarte Kvinge, avdelingsleder i konsulentfirmaet Multiconsult.

Skippertak

I rapporten fremheves skippertaksmentalitet, feil bruk av for små ressurser, lav andel av planlagt, preventivt vedlikehold og uklare roller og ansvarsforhold i eiendomsforvaltningen.

— Det offentlige viser heller ikke verdien av bygningsmassen slik private aktører gjør. Kapitalslit og vedlikehold synliggjøres ikke i offentlige regnskap, sier Kvinge.

På bakgrunn av rapporten fra Multiconsult, foreslår Byggenæringens Landsforening en skikkelig dugnad for å få bukt med skoleforfallet.

I følge en pressemelding fra BNL må det bevilges ekstra midler, eller utvidelse av rentefrie lån til kommunene knyttet til rehabilitering av skolebygg.

De ønsker mer effektiv forvaltning av skolebyggene gjennom samordning av forvaltningsansvar, økt bruk av interkommunalt samarbeid eller offentlig privat samarbeid i skolesektoren.

— Det dårlige vedlikeholdet går direkte ut over innemiljø, helse og sikkerhet. Alt dette går ut over læringsprosessen. Her må det tenkes både bygg og pedagogikk, sier Gine Wang i BNL.