— Overgrepsmønstre viser seg gjerne tidlig i livet. Derfor er det viktig å gripe fatt i det slik at man kan forebygge på et tidlig stadium, sier voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk.

Barn helt ned i 5-årsalderen kan ifølge voldsforskeren vise tegn til å bli overgripere. Mønstrene er ikke faste, men enkelte atferdstendenser går igjen.

Ildspåsettelse og dyrplageri

— Det kan for eksempel dreie seg om gjentatt ildspåsettelse eller dyrplageri. Men det er selvsagt mange barn som både plager dyr og tenner bål uten at det betyr at dette inngår i et negativt utviklingsmønster. Det er de som fortsetter og har en sadistisk form for glede av det man skal være obs på, sier Bjørnebekk.

Det er også typisk at barn som selv er blitt utsatt for overgrep utvikler seg til overgripere.

— Overgrep vil lære barnet opp til å begå overgrep samtidig som de utsettes for store krenkelser. Det kan være en kombinasjon som får stor innvirkning, sier Bjørnebekk.

Rus og konflikt

Ifølge psykologspesialist Erik Risnes er årsaken til at menn blir overgripere svært individuelle.

— For noen ligger problemene langt tilbake i tid. For andre topper det seg på grunn av nyere problemer. Det kan være rus inne i bildet, de føler seg gjerne utstøtt eller har en konflikt med noen i nær relasjon. De er ikke flinke til å håndtere sterke, umiddelbare følelser, sier han.

— Er det noe som skiller menn som voldtar på åpen gate fra andre voldtektsforbrytere?

— Vår erfaring er at de har en sterkere følelse av å være utstøtt. I tillegg er de ofte veldig ressurssvake, de har gjerne lavere IQ. I større grad enn andre mangler de også et fungerende nettverk, sier Risnes.

Bergen fengsel har til enhver tid 16 plasser til behandling for seksualforbrytere.

— Vi jobber blant annet med å bedre folks evne til å håndtere følelseslivet sitt. En målsetting er å gi dem bedre holdninger og lære dem å takle konflikter i nære relasjoner, sier Risnes.