Flere tusen elever begynner på skolen i dag. Kornelia Holmedal (6) har ventet lenge på første skoledag.

Hun gikk til skolen for første gang sammen med foreldrene. Turen hjemmefra til Møhlenpris skole tar omtrent et kvarter å gå.

– Vi synes det er viktig at hun lærer å gå til skolen. Det er nok mange foreldre som er late og kjører i stedet. Andre er kanskje overbeskyttende, men barna har bare godt av å gå, sier mor til Kornelia, June Larsen.

Tidligere undersøkelser fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at 40 prosent av barna blir kjørt i bil eller buss til skolen. De fleste foreldre oppgir tidspress som grunn til at de velger å kjøre barna sine.

25 prosent av barna som bor mellom 500-1000 meter fra skolen blir også kjørt. Dette er en strekning som tar om lag ti minutter å gå.

– Barna lærer ingenting om trafikken når de blir kjørt til døren. Flere barn har ikke annen trafikkerfaring enn at de har sittet på med en far som kjefter på andre bilister, sier politioverbetjent Jan Gunnar Bøe ved trafikkseksjonen i Hordaland politidistrikt.

**Se også:

Lesernes skolestartbilder**

– Mer engstelige i bydelene

Han var på plass utenfor Møhlenpris skole i formiddag.

– Det er flere som kjører elevene til skolen ute i bydelene enn til skolene i sentrum. Det henger nok sammen med at foreldrene er mer engstelige i bydelene fordi der er flere veier med høyere fartsgrenser, sier Jan Gunnar Bøe.

Han mener foreldre som synes det er for langt å gå til skolen, heller bør parkere et stykke fra skolen og gå den siste biten. Slik kan barna få gleden av å gå, samtidig som foreldrene unngår å skape farlige situasjoner.

– Flere foreldre er for hard på gasspedalen. De har kanskje dårlig tid og skal rekke jobb. Det er foreldrene som ofte utgjør den største faren ved skolene, sier Bøe.

– Bekvemmelig

Politioverbetjenten tror det er flere grunner til at mange foreldre velger bilen fremfor å gå.

– Foreldre i dag har veldig mye de skal rekke i løpet av en dag. Men mange kjører nok fordi det er mer bekvemmelig. Foreldre bør absolutt ta seg tid til å gå med barna fordi det er så viktig i forhold til å lære dem noe om trafikken, sier han.

Politiet brukte alt tilgjengelig mannskap for å være på plass ved skolestart i dag. Dette er et ledd i det årlige prosjektet Aktive skolebarn. Aksjonen har som mål å få barn til å bruke skoleveien på en «trygg og aktiv måte».

– Vi vet at det har en forebyggende effekt når vi er synlige. Vi kommer til å overvåke trafikken ved skolene i Bergen nøye fremover også, sier Bøe.

Han råder foreldre til å lære barna å bruke gangfelt og se seg godt for.

– Ikke prøv å lære dem så mye at det blir helt kaos for de små. Det viktigste er at de lærer å bruke fortauet, og at de ikke skal gå ut i veien før de er helt sikre på at bilen stopper. Det er første skritt på veien til å gjøre dem ansvarsbevisste.

Er det latskap som er årsaken til at foreldre ikke går med barna til skolen? Si din mening under videospilleren.

ANE BØRHAUG
ANE BØRHAUG