Tallet på elever som føler seg mobbet av lærerne sine øker. Det viser Elevundersøkelsen 2008, som bt.no har fått tilgang til (se faktaramme).

Tallet er høyere i Bergen enn i resten av landet.

Les også: Skolen får stryk

Er undersøkelsen representativ, betyr det at 1200 elever i grunnskolen i Bergen mener de blir mobbet av lærerne minst én gang i uken.

«Kvalitet»

Elevorganisasjonen mener et ensidig fokus på resultater og «kvalitet» i skolen må ta noe av skylden:

— De siste årene har det vært mye oppmerksomhet rundt PISA-undersøkelser og faglige resultater. Det kan ha ført til mer press, sier Dorthea Rolland Jacobsen, politisk nestleder i Hordaland fylkeslag.

Etter omfattende anti-mobbekampanjer tidligere dette tiåret, har problemet nå blitt glemt:

— Dessuten har det aldri vært noe særlig fokus på lærere som mobber elever, mener Jacobsen.

Epilepsi

For bergensjenten «Eva» gikk det galt da hun forlot byen. Hun dro til et mindre sted på Vestlandet etter ungdomsskolen. Der fikk hun for første gang problemer med lærerne, forteller hun.

Hvorfor? Hun hadde epilepsi.

I dag er hun ferdig med andre klasse på helse- og sosiallinjen.

— Det har vært helt forferdelig. Helt forferdelig. Det er ikke fagene som har vært problemet. Det er lærerne, sier «Eva».

- Kunne ikke bli hjelpepleier

Ifølge henne selv begynte lærerne i helsefagene ganske straks å psyke henne ut. Lærerne mente epilepsien gjorde henne uegnet til å utdanne seg til hjelpepleier.

— Hele tiden kom hun med dette at linjen ikke passet for meg. Det tok konsentrasjonen min helt vekk fra faget. Jeg ville jo ikke bytte linje.

- Hvordan opplevde du det?

— Jeg følte meg bare dårligere og dårligere. Det var veldig mye stress med alle møtene.

Læreren ble også mistenksom overfor henne.

— Før jeg fikk det første anfallet, trodde hun ikke på at jeg hadde epilepsi, for jeg så jo så frisk ut. Hun trodde aldri på meg, og var frekk og slengte drit. Jeg følte meg som en slags advokat som måtte forsvare meg selv.

Hun forteller videre om kroppsvisitering, utskjelling, stadige kamper for å få spesiell tilrettelegging på grunn av sykdommen, og hyppige møter, også med rektor, som hun mener har tatt lærernes parti.

— Hun er blitt deprimert av dette, sier moren.

- Kanskje paranoid

Ifølge Norsk Epilepsiforbund er ikke denne historien enestående:

— Jeg har selv opplevd akkurat det samme, på en helse- og sosiallinje i Bergen. Selv blant lærere i helsefag er fordommene store. Men vi vet at mange med epilepsi jobber som både hjelpepleiere, sykepleiere og leger, og at de gjør en utmerket jobb, fastslår Stine Larsen, organisasjonssekretær i forbundet.

Selv er «Eva» helt klar på at hun er blitt mobbet av lærerne sine:

— Flere ganger i uken. Jeg har kommet grinende ut etter å ha snakket med dem mange ganger. Nå høres jeg kanskje paranoid ut. Men det har jeg i så fall blitt av denne skolen.

Rektor ved skolen vil ikke kommentere beskyldningene:

— Men vi har ikke hatt noen klager på mobbing fra lærerne. Bortsett fra denne saken, hevder han.

- Voksnes ansvar

— Kommunikasjon er de voksne sitt ansvar, understreker Gaute Auestad, universitetslektor ved Senter for atferdsforsking.

— En skal være saklig og vise respekt. Dette bør gjelde ekstra sterkt for lærere, mener han.

Auestad poengterer at rektorene har ansvaret for elevenes trivsel:

— Å sette mobbing på dagsordenen er et lederansvar. Men det er også viktig at hele kollegiet er bevisst og snakker sammen.

Har du opplevd lærere som mobber elever? Diskuter saken her.