Kommunenes Sentralforbund (KS) stempler streiken som ulovlig, og har kalt Utdanningsforbundet inn til møte, skriver Dagbladet.

I brevet som gjengis i Dagbladet onsdag, slås det fast at det blir politisk streik for forbundets medlemmer i skoleverket torsdag fra klokka 12 og ut arbeidsdagen. Streikegrunnlaget som oppgis er «et horribelt dårlig forslag fra KS vedrørende arbeidstidsavtale».

– Tariffstridig Administrerende direktør i KS, Olav Ulleren, sier til Dagbladet at han ser svært alvorlig på saken.

– En politisk streik midt i en forhandlingsprosess, er tariffstridig. Partene har fredsplikt mens forhandlingene pågår, sier han.

Lederen i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland, støtter likevel streiken. Hun sier til NRK at hun har en moralsk og skolepolitisk plikt til å gi lærerne støtte. Hennes forbund varsler at streikeviljen er stor blant medlemmene.

Ulleren opplyser at han har kalt inn Utdanningsforbundet til samtaler onsdag morgen. Det har Ulleren gjort fordi han mener det er avgjørende at lærerne umiddelbart avblåser streiken.

Sakker akterut En av årsakene til den planlagte aksjonen er at kommuneansatte sakker akterut i lønnsutviklingen. Fra 2004 til 2005 steg lønnen for kommuneansatte med 2,6 prosent. Til sammenligning økte industriarbeidernes lønn med 3,6 prosent. Verst ut kom lærerne. De oppnådde så vidt en reallønnsvekst med en lønnsøkning på 1,9 prosent.

Hovedforhandlingene i offentlig sektor skal starte førstkommende mandag. Men særforhandlinger med Utdanningsforbundet om arbeidsavtalen startet for noen dager siden. Neste forhandlingsmøte er berammet til en dag i neste uke. (©NTB)