JAN STIAN VOLD

Det forklarte rektor på skolen, som i dag vitnet i Bergen tingrett. Rektoren forklarte at han hadde fulgt familien ganske tett fra 1997 og noen år fremover.

På hugget

Han skrøt av kontakten mellom moren og skolen.

— Faren var mindre til stede. Vi opplevde at han ikke kom på berammete møter, forklarte han.

Rektoren presiserte likevel at de møtene han hadde med Ramsland, hadde foregått i en grei tone. Andre lærere har fortalt en annen historie.

— Far har vært aggressiv og "på hugget". Lærerne har opplevd at de ikke har møtt så mye forståelse der. Han (Ramsland, journ. anm.) var veldig i angrep. Jeg ble bedt om å være med på flere konferanser, fordi situasjonen ble oppfattet som truende.

Får hjelp av Raundalen

Rektoren fortalte at det var turbulens når det gjaldt henting av barna.

— Vi forsto det slik at det var et anspent forhold mellom mor og far, og at henting på hjemmebane fungerte dårlig. Man ble derfor enig om at hentingen skulle foregå på skolen.

Skolerektoren fortalte også at barnepsykolog Magne Raundalen etter drapet har hjulpet barna til Ingse Rønnestad. Det gjør han fremdeles.

— Jeg har selv hatt flere møter med sønnene etter 4. mars, både med og uten besteforeldrene deres til stede.

Vitnet skrøt av hvordan mormoren og morfaren til guttene har taklet overgangen.

— Jeg er imponert over hvordan de klarer å holde energien og motet oppe. De er veldig omsorgsfulle, sier han.