• På lærerskolen lærer vi nesten ingenting om hvordan vi skal takle situasjoner der vi har mistanke om at et barn blir utsatt for seksuelle overgrep eller annen omsorgssvikt, sier student Inger Saltskår (26).

BT skrev torsdag om en lærer som fikk en elev til å åpne seg om at hun var blitt utsatt for seksuelle overgrep gjennom brev. Læreren fikk skryt for måten hun taklet situasjonen på, både av Statsadvokat Finn T. Ruud og lederen i Utdanningsforbundet i Hordaland, Ingunn Alver.

— Dette er et minefelt for oss som skal bli lærere. Derfor synes jeg det er rart av vi som går på lærerskolen får så lite veiledning i temaet som vi gjør, sier Saltskår.

- Mangler holdninger

Hun mener dessuten at Lærerutdanningen i Bergen ikke uttrykker klare holdninger til hva lærerstudentene skal gjøre når de kommer opp i vanskelige situasjoner.

— Jeg er redd for at mange lærere velger bare å snu ryggen til, selv om vi er forpliktet til å melde fra dersom vi mistenker at noe er galt hjemme hos et barn. Flere har den holdningen at barnevernet og PP-tjenesten er noe farlig, et moment som kan skape splid mellom hjemmet og skolen, sier Saltskår.

Hun mener at lærerskolen ikke bidrar til å fjerne denne type holdninger blant elevene.

- Håper hun tar feil

Anne Grete Danielsen, seksjonsleder for pedagogikk ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen, håper at Saltskår tar feil.

— Jeg har også hørt slike synspunkter fra noen av elevene, men vårt mål er å endre disse holdningene. Alle lærere skal ta problemet videre til barnevernet dersom de mistenker at noe er galt. Det er naturlig at de gjør det gjennom rektor. Det er det vi ønsker å lære elevene, sier Danielsen.

Hun er imidlertid helt enig med Saltskår i at undervisningen om temaet er mangelfull - men sier at det er ikke rom for mer, med dagens studieplan.

— Kritikken er høyst berettiget. Vi har 10 studiepoeng med pedagogikk over fire år. Det er altfor lite. Da jeg gikk ut fra lærerutdanningen i 1982, hadde vi 20 over tre år. Utfordringene som gjelder atferdsvansker, mobbing, omsorgssvikt og liknende er mye større i dag, så utviklingen er paradoksal, sier Danielsen.

Umulig å måle

Mens en test kan avdekke ferdigheter i matematikk, skriving og lesing, er det umulig å måle hvor store de sosiale problemene er.

— Jeg tror det er årsaken til at pedagogikk er blitt stadig mindre prioritert, sier Danielsen.

Hun vet at mange studenter gruer seg veldig til de kommer opp i situasjoner der de må takle vanskelige forhold i elevenes hjem.

— Vi skulle gjerne ha lært dem mer om dette, men det finnes ikke tid til det. Derfor er det viktig at de nye lærerne får profesjonell veiledning på temaet når de kommer ut i skolene, sier Danielsen.

OPPGITT: Student Inger Saltskår mener lærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen har altfor lite fokus på hvordan de nye lærerne skal takle situasjonen dersom de oppdager at noe er alvorlig galt hjemme hos skolebarna. <br/>Foto: TOR HØVIK