— Det er vanskelig for meg å sette meg inn i det som var beveggrunnene for vedtak og avgjørelser i 1997, sier byråd for byggesak og bydeler, Øistein Christoffersen.

— Men hele den historien er en lærdom for absolutt alle

Ikke minst mener han at saken viser problemene med ulik praksis over tid i bygge- og plansaker.

— Det er jo en situasjon man i prinsippet kan få hvert fjerde år, sier Christoffersen og tenker på den jevnlige rulleringen av kommuneplanenes arealdel.

Da kommunerevisjonen la frem sin rapport om Svartediksveien 16. april, var de ikke nådig med byggesaksetaten.

På vegne av etaten tok kommunaldirektør for byggesak og bydeler, Petter Wiberg, selvkritikk på tre forhold:

  • Man burde krevd en reguleringsplan før bygging.
  • Ikke tillatt bygging før klagene var ferdigbehandlet.
  • Ikke tillatt innflytting mens klagene fortsatt verserte i systemet.

— En slik sak som vi har med Svartediksveien ville ikke oppstått i dag, sa Wiberg.