— Det er en lang rømningsvei for dem som ikke har førligheten i orden, sier brannsjef i Bergen, Helge Eidsnes.

Utbyggerne av Klostergarasjen har ansvaret for at anlegget tilfredsstiller kravene i plan- og bygningsloven. Det er derfor byggesaksmyndighetene som skal tilse at anlegget tilfredsstiller sikkerhetskravene.

Eidsnes sier at han ikke kjenner den branntekniske analysen for bygget.

Hvis brannalarmen går i Klostergarasjen stopper heisene i øverste etasje. Publikum må komme seg ut via de lange trappehusene.

Brannvesenet har vært i det nye parkeringsanlegget for å sjekke forholdene for utrykningskjøretøyene, og merket seg da den lange rømningsveien. De skal også jevnlig gå tilsyn når parkeringsanlegget blir tatt i bruk.

— Vi merket oss en del ting som vi må ta hensyn til i utrykningssammenheng, sier brannsjef Eidsnes.