I oktober i fjor ble Friestad syk, og måtte ta pause fra studiene frem til mars i år.

— Jeg var 100 prosent sykemeldt hele perioden, og var flere ganger innlagt på sykehus, forteller Friestad.

Normalt får studenter som er så syke sykestipend fra Lånekassen. Friestad fikk derimot ikke en krone. Grunnen er at hun har en deltidsjobb ved siden av studiene, og har rett til sykepenger.

Totalt har hun mottatt 19.310 kroner i sykepenger i perioden. Etter det BT får opplyst fra Lånekassen, ville hun kunnet få totalt 35.200 kroner i sykestipend.

Ville betale tilbake

— Det skal vel ikke være noen ulempe å ha jobb ved siden av studiene? sier Friestad oppgitt.

— Dersom man har rett på sykepenger, kan man ikke få sykestipend fra Lånekassen. Uavhengig av hvor mye sykepenger man får, sier informasjonssjef Wenche Merli hos Lånekassen.

Da Friestad fikk avslaget, sendte hun et brev til Lånekassen med spørsmål om hun ikke kunne betale tilbake sykepengene og få sykestipend isteden. Også det fikk hun avslag på.

Ærlighet lønte seg ikke

Åshild er fortsatt ganske syk, og studerer derfor ikke for fullt dette semestret. Det sa hun fra om da hun klaget på avslaget. Det har hun også fått svi for økonomisk. Svarbrevet fra Lånekassen inneholdt nemlig enda en overraskelse:

«Du oppgir i brev at du tar færre fag for 2005/2006. Vi har på dette grunnlag stoppet de månedlige utbetalingene til din konto»

— Jeg trodde ikke det var sant, sier Friestad.

Hun er nå avhengig av støtte fra foreldrene for å få endene til å møtes.

— Jeg kan ikke ta så mange ekstravakter heller, før jeg er helt frisk, sier hun.

Kan ikke love noe

Merli vil ikke si noe om regelverket er rettferdig eller ikke.

— Vi forholder oss til de direktivene vi får fra Utdanningsdepartementet, sier hun.

Rådgiver i utdanningsdepartementet Ragnhild Skålid kjenner til problemstillingen, men kan ikke love noe som helst.

— Sist vi hadde forskriftene ute til høring, ble jeg gjort oppmerksom på dette. Men det er politikernes jobb å vurdere om regelverket skal endres. Jeg kan ikke forskuttere beslutningsprosessen, sier hun.

EIRIK BREKKE