— I årevis har naboene kjempet for at Lagunen ikke skal dumpe forurenset snø og is i Apeltunvannet. Men de ignorerer oss, sier Sjursen, som selv bor i Krohnåsen, like bak kjøpesenteret.

Han forteller at han så dumpet snø i vannet senest på fredag.

— Lagunen bryr seg ikke i miljøet i det hele tatt. Dette er en blanding av snø, salt, olje og bensin fra bilene. Det flyter brunt på vannet, denne snøen inneholder så mye stoffer og kreftfremkallende midler at vannet blir drept. Dette er miljøkriminalitet, og vi finner ikke oss i at de ødelegger et så flott vann, sier Sjursen. - Det er ikke småtteri de dumper. I 18 år har de holdt på med å dumpe snø i vannet.

Lagunen-direktør Knut Eliassen er overrasket over kritikken, og er alt annet enn enig i at Lagunen forpester Apeltunvannet.

— Jeg skal ikke si at det ikke har havnet snø i vannet under brøytingen, men tvert imot har vi brukt nettene til å kjøre bort snøen til anvist sted i Fanafjorden, etter anbefaling fra blant annet Kurt Oddekalv, sier Eliassen.

— Skjønner du bekymringen?

— Jeg forstår veldig godt miljøengasjementet, og vi ønsker å yte vår skjerv for at det ikke skal bli verre enn det er. Men vi har veldig god samvittighet når det gjelder snøbrøyting.

— Det påstås at dere ikke hører på kritikken?

— Det finner jeg merkverdig. Bortkjøringen av snø, som koster oss masse penger, kommer nettopp som er resultat av henvendelser fra beboere i Krohnåsen, sier Lagunen-direktør Knut Eliassen.

MILJØSVIN? - Lagunen er en miljøsynder som dumper forurenset snø i Apteltunvannet, hevder kjøpesenternabo Rolf Sjursen. - Tvert imot, sier Lagunen-direktør Knut Eliassen. Her er Apeltunvannet fotografert i går formiddag. <br/>Foto: KNUT EGIL WANG