— Vi har ikke vurdert å trekke oss i denne sammenheng, ganske enkelt fordi vi har lagt oss langflat allerede, sier byråden, som har det politiske ansvaret for byens vannforsyning.

Hun mener byrådet tidlig erkjente ansvaret for parasittutbruddet ved å sette i gang både intern- og ekstern gransking. I tillegg er det opprettet en erstatningsordning for alle som er blitt syke.

— Vi tok ansvaret før granskingsrapporten lå på bordet, sier Iversen.

— I ettertid har vi lagt frem et stort antall saker som handler om å bedre vannkvaliteten. Blant annet er det installert uv-bestråling av alle vannkilder, legger hun til.

— Var det riktig av Kalland å gå av?

— Kallands avgang kan jeg bare ta til etterretning. Han valgte som fagansvarlig å gå. Jeg har ingen kommentar til hans avgang utover det.

Kommunaldirektør Edel Eikeseth sier at hun først fredag fikk høre fra Kalland at han vil trekke seg.

— Kom hans avgang overraskende på deg?

— Det kommer aldri overraskende når medarbeidere som har vært utsatt for så mye press, gjør slike vurderinger. Jeg har respekt for vurderingen som Kalland har gjort, sier Eikeseth.

Ivar Kalland har ledet vann- og avløpsetaten siden 1991. Denne etaten er ansvarlig for kvaliteten på byens drikkevann og skal sørge for nødvendig godkjenning av byens vannverk.

I granskingsrapporten som ble offentliggjort torsdag, ble kommunen kritisert for manglende oppfølging av nye drikkevannsforskrifter i 1995 og 2002. Dessuten at ingenting ble gjort da desinfeksjonsanlegget i Svartediket sviktet fem ganger i 2003.