I dag kunne bystyret sette punktum for den tungrodde prosessen med å gjenopprette bydelsstyrene som forsvant i forrige periode. I to år har det såkalte nærdemokratiutvalget jobbet med saken. Et stort flertall stemte for at åtte bydelsstyrer skal være operative fra 1. januar 2008.

Men før det kom så langt sørget flertallet for å frata styrene beslutningsmyndighet over kultur— og fritidssentre, park- og grøntanlegg, lekeplasser og balløkker. Kun Ap ville la bydelene bestemme over disse områdene.

Dermed gjenstår en tynn liste over saker der bydelsstyrene får bestemme selv. Deriblant lokalt kulturarbeid for barn og ungdom, fordeling av midler til samarbeidsprosjekter og frivillige lag, behandling av klager i mindre byggesaker og å gi kommunale veier navn.

– Dette blir åtte supperåd. Jeg skjønner ikke at bystyret kan vedta noe som har vist seg å være en fiasko, sa Frank W. Hansen (Pp).

De gamle bydelsstyrene ble nedlagt etter flere tilfeller av pengerot og sendrektig saksbehandling. Likevel var det varme følelser for lokaldemokratiet som preget debatten.

– Vi må ikke se på folkets engasjement som en belastning. Det er livsfarlig for demokratiet, sa Trygve Birkeland (KrF).