Kari Helene Partapuoli, leder i Antirasistisk Senter har fått se fotografiene av figuren og bildene fra Kaffehuset Friele som Elnes reagerer på.

— Nordmenn bryr seg ikke om dette, de ser på det som historikk. Men så er det heller ikke de som rammes. Jeg har opplevd så mange som reagerer at jeg synes en kan la være å bruke slik reklame, sier hun. Partapuoli tror det er lettere for nordmenn å forstå problemstillingen om de ser for seg jødekarikaturene fra tiden rundt annen verdenskrig.

  • Den historien ligger nærmere oss og vi oppfatter den mer intuitivt, tror hun.

Lederen i Antirasistisk Senter har mottatt henvendelser om lignende saker fra andre kanter av landet og mener det er viktig å si ifra om en føler seg støtt. Hun pleier å anbefale at det rettes en høflig henvendelse til stedet det gjelder og at en deretter går inn i løsningsorientert dialog.

  • De som reagerer kan ta kontakt privat eller via oss. På den måten skjer det en bevisstgjøring der noen får se problemstillinger fra andres ståsted, sier hun.