• Utenlandske bilister får ingen informasjon om Autopass-ordningen før de ankommer Bergen. Det holder ikke. La dem kjøre gratis i bompengeringen.

Reiselivsdirektør Ole Warberg i Bergen Reiselivslag er bekymret for at utenlandske bilførere ikke kommer til å takle Autopass-systemet i bompengeringen i Bergen. Det vil skape mye forvirring og endog farlige situasjoner i trafikken, mener han.

— Hver dag i sommerhalvåret kommer det 50 til 70 busser til Bergen, de fleste utenlandske. Fjord Line frakter 30.000 privatbiler til Bergen hvert år. Tusenvis av utenlandske trailere kjører gjennom bompengeringen hvert år. Totalt kommer det 2 millioner besøkende til Bergen. En stor andel av dem kommer i buss eller bil og skal passere Autopass-anleggene i Bergen. Etter min mening har de ansvarlige for den nye betalingsordningen ikke lagt opp til en kommunikasjon med de utenlandske kundene. Sett med øynene til Bergen Reiselivslag, blir det feil, sier Warberg til BT.

Trafikkfare

— Ulike aktører i reiselivsbransjen har forsøkt å komme i dialog med Bro og Tunnelselskapet for å samarbeide om informasjon til utenlandske sjåfører om rutiner for betaling etter at Autopass-systemet er tatt i bruk. Selskapet har svart at utlendinger kan betale på Hydro Texaco-stasjoner, men har ikke tatt imot invitten om å gå sammen om et informasjonsopplegg for utlendingene. Forventer selskapet at folk som ikke er kjent i byen skal bruke tid på å kjøre frem og tilbake i bygatene på leting etter den rette bensinstasjonen? Det kan lett føre til farlige trafikksituasjoner, sier Warberg.

- Si det rett ut!

— Turistene som kommer til Bergen med bil vil i utgangspunktet ønske å gjøre opp for seg. Men de blir ikke informert om hvordan de skal betale. I turistnæringen er vi innstilt på å bidra til å spre informasjon gjennom våre kanaler. For eksempel vil Fjord Line kunne informere om Autopass-ordningen under overfart til Bergen. Vi kunne sendt informasjonsbrosjyrer gjennom våre kanaler. Men Bro og Tunnelselskapet har ikke tatt imot vårt initiativ.

— Uoffisielt signaliserer Bro og Tunnelselskapet at utlendinger ikke vil bli fakturert for å kjøre inn i Bergen sentrum. Det er positivt. Men hvorfor kan man ikke si rett ut at utlendinger kjører gratis? Hvorfor ikke sette opp tydelige skilt som forteller at utlendinger slipper å betale i bompengeringen? Personlig tror jeg bergensere fleste vil akseptere at utlendinger slipper å betale bompengene. Jeg tror byens befolkning vil akseptere forskjellsbehandlingen, fordi de skjønner at det blir så vanskelig å kreve inn penger av de utenlandske bilistene, sier Ole Warberg.

- SETT OPP SKILT: Hvorfor ikke sette opp tydelige skilt som forteller at utlendinger slipper å betale i bompengeringen, spør reiselivsdirektør i Bergen Reiselivslag, Ole Warberg. <br/>ARKIVFOTO: BJØRN ERIK LARSEN