Oppfordringen kommer fra Tekna, Norges naturvitenskapelige forening, som denne helgen markerer sitt 125-årsjubileum i Bergen.

Flere medieoppslag i det siste, bl.a. i BT, har satt søkelyset på Forsvarets nye praksis med å kalle inn studenter til militærtjeneste mens de er midt i studiet. For mange studenter kan dette få som konsekvens at de må bruke ekstra tid på å hente seg inn igjen etter et langt avbrudd.

— Vi vil ikke provosere. Men dersom studenter med gode grunner for å si nei til en innkalling skulle ønske å ta en rettslig tvist, har vi juridisk ekspertise til å bistå dem med, sier generalsekretær Kåre Rygg Johnsen i Tekna til Bergens Tidende.

Sterk provokasjon

Johnsen legger til at han tror denne nye praksisen i Forsvaret er administrativt styrt.

— Vi har sendt brev og bedt om et møte med forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og utdanningsminister Øystein Djupedal om saken, men har ennå ikke fått svar.

— Vi ville se på det som en sterk provokasjon dersom det viser at praksisen med å kalle inn studenter i studietiden også får politisk godkjenning, sier Rygg Johnsen.

Mangelvare

Denne nye situasjonen er dobbelt uheldig, mener Tekna, så mye som norsk næringsliv sliter med å få tak i nok fagfolk innenfor ulike teknologiske felt.

— Et eksempel er bergensbedriften Roxar, som leverer utstyr for utvinning av olje- og gassreservene. De har nå 34 stillinger utlyst, og sliter voldsomt med å finne norsk personell, sier kommunikasjonssjef i Tekna, Tore Westhrin.

Å øke tilveksten til realfagene er da også Teknas store kjepphest i jubileumsåret.

— Det må starte i grunnskolen, og da kommer det i særlig grad an på lærerne. Matematikk er ikke nødvendigvis vanskelig, men det kan utmerket godt gjøres til et vanskelig fag. Mye avhenger av hvordan lærerne er motivert, sier Teknas president, Marianna Harg.

Hun setter også et spørsmålstegn ved hvor høyt realfagene blir prioritert i den videregående skolen.

— I Larvik vet jeg om en ny videregående skole som ble bygget uten laboratoriesal for fysikk og kjemi. Og den ble godkjent.

- Alle får arbeid

— Vi kan trygt love studentene som kommer til oss et spennende studium. Og alle studentene som har gått ut fra oss har fått arbeid, understreker Erling A. Hammer, som er Teknas avdelingsleder i Bergen og professor ved Fysisk institutt på Universitetet. Hammer har store forventninger til det nye vitensenteret i Bergen, der han tror skoleelever og andre kan få en helt ny forståelse av hvordan teknologi egentlig virker.

Samtidig er Tekna klar over at mye enda kan gjøres for å markedsføre naturvitenskapelige studier overfor elever som går siste året på videregående.

— Det vi trygt kan slå fast, er at naturvitenskapelige studier fører frem til spennende jobber, mye reisevirksomhet, og så er jobbene godt betalt. Og, av våre 44.000 medlemmer over hele landet, er under 1 prosent uten arbeid, sier Kåre Rygg Johnsen.