• Vi har merket en sterk økning i tallet på episoder der lensmenn og polititjenestemenn utsettes for vold og trusler. Særlig de siste to-tre årene, sier Arne Johannessen, leder i Politiets Fellesforbund.

Forbundet går inn for at tjenestemennene skal utstyres med pepperspray i tjenesten. Johannessen viser til politiforsøk andre steder i Norge.

— Erfaringene er svært gode, og vi går inn for at det blir en del av utstyret til tjenestemennene, sier forbundslederen. Politifolkene sprayer peppergassen inn i øynene på de truende personene. Det setter dem ut av spill i 10-15 minutter. Det skal være tilstrekkelig til at politifolkene klarer å ta hånd om personen. Forbundet går også inn for økt bemanning og flere folk på vakt.

En av årsakene til voldstendensen er ifølge forbundslederen at folk har mindre respekt for politiet. – Det skyldes blant annet at stadig flere ruser seg på kombinasjoner av piller og alkohol, kombinasjoner som gir en atypisk atferd, sier Johannessen.

Forbundslederen ser at personer som i utgangspunktet er ruset på stoffer som gir en atypisk og irrasjonell atferd, neppe lar seg stoppe av tanken på strengere straffer. – Derfor er vi opptatt av at det forebyggende narkotikaarbeidet også styrkes.