• Når det er mangel på brukbare steder å bo for narkomane, bør vi kreve at de selv gjør en innsats for å få et bedre liv.

De kan for eksempel bidra med å pusse opp sitt eget bosted, mener Tore Kristiansen i Folkeaksjonen mot narkotika.

Kristiansen har daglig kontakt med rusmisbrukere og deres pårørende. Han mener at en del av de narkomane etter hvert lærer seg til bare å få alt opp i hendene uten å bidra til noe selv. Det synes han er uheldig.

Ønsker å delta

— Det er viktig å aktivisere de narkomane, og mange av dem ønsker å delta i arbeidet med å skape seg et bedre liv. Derfor foreslår vi at kommunen bidrar med et hus som de selv kan være med på å pusse opp. Slik blir det billigere, og slik får de en sterkere tilknytning til huset også. Det må være lov å stille noen krav, også til narkomane, sier Kristiansen.

Han tror ikke at alle med rusproblemer er motivert for en slik oppgave, men er sikker på at mange vil takke ja til et tilbud der de selv må bidra.

— På denne måten vil de kunne venne seg til et normalt liv. Når boligene er ferdig, trenger beboerne selvfølgelig oppfølging, og det bør være i kommunal regi, sier Kristiansen.

Ond sirkel

Han tror det er lang vei frem før de private hospitsene får en kvalitet som er akseptabel.

— Jeg har selv vært på Telleviken i Salhus. Hvis det hadde vært dyr som hadde bodd slik som folk bor der, ville dyrebeskyttelsen har tatt affære for lenge siden. Vi må begynne å behandle de narkomane som mennesker, sier Kristiansen.

Han tror hospitsene fungerer som en ond sirkel for brukerne.

— De som bor på hospits har absolutt ingen mulighet til å komme tilbake til et normalt liv. Derfor kan vi ikke sitte med hendene i fanget lenger og se på at dette ikke fungerer, sier han.

Fungerende byrådsleder Trond Tystad er positiv til en slik ordning.

— Vi er i en situasjon der vi bruker for mange penger på et for dårlig tilbud, og da er vi positive til alle forslag som kan være gode. Så det er bare å henvende seg til sosialetaten med forslaget, sier Tystad.