Trond Tystad understreker at han uttaler seg på egne veier, og ikke på vegne av byrådet eller Arbeiderpartiet. Men han vil ta kurdersaken opp med bergenspolitikerne straks ferien er over, for å øve politisk press.

Burde skåret igjennom

— For kurderne burde myndighetene skåret igjennom og vist fleksibilitet for lenge siden. Dette føyer seg inn i rekken av saker der det blir gitt midlertidig oppholdstillatelse, så går tiden og ingen andre land vil ta imot dem. For asylsøkeren blir det en håpløs situasjon der de blant annet ikke får mulighet til å arbeide, sier Tystad.

Bergens Tidende har de siste dagene fokusert på asylpolitikken i Norge. Den døve 12 år gamle Alind, som BT omtalte i går, er en av irakerne Utlendingsdirektoratet (UDI) vil sende hjem. Hjem til et land som ikke vil ha ham og som ikke kan gi ham noe fremtidshåp.

2000 andre kurdiske irakere er i samme situasjon som Alind. De oppholder seg i Norge uten oppholdstillatelse, men uten at UDI kan tvangssende dem tilbake til Saddam Husseins Irak.

Mange av dem har levd i Norge i flere år.

— Vi reagerte med avsky på Australia som ikke ville ta imot Tampa-flyktningene. Vi bør være like humane når samme situasjon oppstår i Norge. Kurderne ønskes ikke velkommen noe sted, påpeker Tystad.

Etterlyser sunn fornuft

Ap-byråden kritiserer ikke bare Bondevik-regjeringen, men også sine egne partifeller nasjonalt.

Han mener politikerne i Oslo, på Stortinget og i regjeringen er så opptatt av systemet og reglene, at enkeltmenneskene glemmes.

— En blir for opptatt av likebehandling og frykten for at grensene skal oversvømmes, til at en klarer å ta hensyn til de menneskene som bor i Norge. I tillegg til å ha et kaldt hode, må vi ha et varmt hjerte, sier Tystad.

Han mener Utlendingsnemnda, som kom i gang under Stoltenberg-regjeringen, representerer en klar forverring i asylpolitikken.

— Stortinget sørget for å plassere ansvaret for asylpolitikken i en egen nemnd, for selv å slippe å ta ansvar. Jeg tror det politiske skjønnet er viktig og en sikkerhetsventil for menneskerettighetene, sier Tystad.

VIL HJELPE KURDERE: Fungerende byrådsleder Trond Tystad håper det skal være mulig å samle et bredt politisk engasjement i Bergen til støtte for de kurdiske irakerne.
FOTO: HELGE SKODVIN