I dag må juryen, som består av ti legdommere uten juridisk kompetanse, bare svare "ja" eller "nei" på skyldspørsmålet. De gir ikke noen forklaring på hvordan de kom fram til avgjørelsen. — En kjennelse blir som regel bedre om den er begrunnet, sier Fredrik Verling, som i går hadde juryen på sin side. Aktor Eirik Stolt-Nielsen, som prosederte på domfellelse mot 49-åringen, er enig.- Det er frustrerende å ikke få vite hvordan de har tenkt for å komme fram til resultatet. Førstelagmann Arne Fanebust forteller at det er langt flere som stiller spørsmål ved lagrett-ordningen i dag enn for bare noen år siden. Mange av kritikerne mener det er feil at det kommer en begrunnet dom i første rettsinstans, mens bakgrunnen for dommen i ankeinstansen ikke blir forklart nærmere.