• Delingstimer og støtteundervisning er viktigere enn nyslåtte plener. Hvis skolene ikke har råd til å klippe gresset, får de la gresset gro, sier oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit (V).

Senterpartiets Kjersti Toppe har fått tallene på bordet. Hun er bekymret for skolenes grøntområder, som i sommer fikk gro temmelig utemmet.

På møtet i oppvekstkomiteen 1. september etterlyste Toppe nøyaktig oversikt over hvor mye penger skolene har fått til å vedlikeholde grøntområdene, i forhold til hva det koster å klippe skoleplenene jevnlig.

To tredeler kuttet

Svaret er at skolene i år fikk til sammen 1,47 millioner kroner ekstra da ansvaret for skoleplenene ble overført fra bydelene til den enkelte skole. Behovet er trolig 4-5 millioner kroner.

— Mer blir det ikke, sier Hans-Carl Tveit. Heller ikke på neste års budsjett.

— Det er uaktuelt å øke opp skolens rammer på dette punkt, slår han fast.

Kjersti Toppe liker dårlig at grøntområdene rundt skolene må konkurrere med penger til undervisning. Ungenes lekeområder er da dømt til å tape, konstaterer hun.

Toppe etterlyser et engasjement for disse grøntområdene, akkurat som for byens øvrige parker.

Inn på listen

— Politikerne i komité for miljø- og byutvikling har sagt at de ikke vil akseptere forfall i parkene. Skolene får ikke samme oppmerksomhet, men vi snakker her om lekeplassene for barna våre, sier hun.

Toppe vil ha skolens grøntområder inn på samme prioriteringsliste som resten av parkene. Dette vil gi større bevissthet om hva som gjøres rundt på skolene, mener hun.

Noen skoler har krevende og store grøntanlegg, andre vil klare seg med mindre. Mange kunne sikkert fått til en løsning med vaktmesteren. Å la gresset gro, er uansett ingen løsning, mener hun.

— Hvis ikke skyver vi hele ansvaret for skoleområdene over på rektorene. Og de har ikke bedt om det.

— Kommunen har dårlig råd. Hvor vil du finne penger til å klippe rundt skolene?

— Jeg hadde akseptert det hvis byrådet sa at vi tar et unntaksår eller to. Men jeg oppfatter byrådet slik at den nye ordningen skal bestå. Da liker jeg dårlig å tenke på hvordan det ser ut rundt skolene våre om noen år. På Gimle skole er allerede halvparten av vinduene i første etasje dekket av viltvoksende busker.

Samtidig tar parkansatte jobber for private, fordi de står uten kommunale oppdrag.