• La folk gratis få hugge gran i Byfjellene. Slik kan vi fjerne fremmede treslag i byfjellsnaturen og samtidig bidra til en miljøvennlig energipolitikk.

Leder i Naturvernforbundet Hordaland, Tom S. Tomren, foreslår dette i en samtale med Bergens Tidende.

Tomren viser til reportasjene i BT i sommer om hva som skal og bør skje i skogene i Byfjellene. Han viser til at Norge er forpliktet av biodiversitetskonvensjonen, og skal derfor hindre innføring av og utrydde fremmede arter som truer økosystemer eller arter. — For de fleste fremmede treslag som benyttes i skogbruket er det påvist spredning i større eller mindre grad. Dette kan på sikt få klart negative konsekvenser for de naturlige økosystemene, sier Tom S. Tomren. - På de arealene som plantes med treslag som ikke hører hjemme hos oss, vil det opprinnelige biologiske mangfoldet i stor grad forsvinne. For enkelte vegetasjonstyper er opptil førti prosent av den opprinnelige naturtypen på Vestlandet forsvunnet på grunn av granplanting, sier Tomren.

— Ved er en miljøvennlig energikilde så lenge det brennes i moderne rentbrennende ovner. Flere kommuner i Hordaland har gått ut med tilbud om å hugge gran. På denne måten forebygger man at granen setter frø og dermed forhindre en voldsom vekst av grantrær, sier han.

— Sammen med økonomiske støttetiltak til miljøvennlige ovner kan gratis vedhogst være avgjørende for å gi folk flest et alternativ til strøm til oppvarming. Med større innslag av ved i energiforsyningen kan vi gjøre oss mindre avhengig av vannkraft og dermed mindre utsatt for svingninger i nedbøren. Dessuten slipper vi å bygge ut gasskraft for å forsyne nordmenn med strøm til sløseforbruk, sier Tom S. Tomren.

GRANSKOG: Denne granskogen på Fløyen er tynnet av skogmester Axel Ingvaldsen og hans folk i Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Nå vil naturvernere slippe bergenserne til for å hugge all granskogen i Byfjellene.<p/>FOTO: EIRIK BREKKE