Hordaland Høyre vil gå inn for prøvefri i russetiden 1. – 17. mai etter initiativ fra Unge Høyre. Forslaget blir formelt vedtatt i midten av mars, men har gått enstemmig gjennom i programkomiteen.

Får Høyre det som de vil, vil russen slippe å tenke på viktig skolearbeid, og kan feire endt skolegang bekymringsfritt.

— Det er en konflikt mellom en veldig viktig periode akademisk og som også er sosialt viktig. Elevene må gjennom prøver som får konsekvenser mange år frem i tid, sier politisk ansvarlig i Unge Høyre, Erik Skutle.

Han er tidligere russepresident og mener det er et stort dilemma for russen om hva de skal prioritere.

— Mange ønsker å prestere på skolen, men også ha det gøy med venner. Dette var også en del av tilbakemeldingene jeg fikk som russepresident. Mine egne karakterer kunne nok være bedre, sier Skutle.

En gledelig nyhet

Russepresident i år for Bergen og omegn er Jørgen Stensrud fra Fana gymnas. Han har sett mange som har prestert jevn bra på skolen, men som har gjort det dårlig på grunn av russetiden, og synes derfor prøvefri er gledelige nyheter.

— Vi i russestyret jobber for at russen skal ha en kjekk feiring og med prøvefri tror jeg flere kommer til å være med på alt det gøye og slippe seg løs, uten å gå med den bekymringen om at de skal gå ned i karakter. Det vil skape et bedre fellesskap på skolen og for russen.

Stensrud sier at elevene på Fana gymnas har fått beskjed om at de har heldagsprøve på utfartsdagen til Kongeparken, og at mange derfor vil gå glipp av den.

— Det må jo gå an å møtes på midten, selvsagt skal russen stille på skolen og lære, men prøver som er viktige kan bli tatt før eller etter russetiden.

Anbefalinger til skolene

Siden 2002 har en samarbeidsgruppe i fylket bestående av blant andre Hordaland fylkeskommune, rektorer, politi og hovedrussestyret utformet et notat til skolene der de anbefaler hvordan russefeiringen skal gjennomføres.

— I fjor anbefalte vi blant annet skolene å ikke legge prøver til etter store russearrangementer. Men vi kan ikke pålegge skolene å ha prøvefrie dager, sier Heidi Follevåg i opplæringsavdelingen i Hordaland fylkeskommune.

Slik det er i dag er det opp til den enkelte skole å inngå en lokal avtale mellom skolen og russen.

— Det er viktig å understreke at russeferien er noe som er kommersielt og som skal skje utenfor skoletiden. Det er også derfor vi ikke kan gå inn å pålegge prøvefrie dager, sier hun.

- Blåser i oppfordringene

Skutle mener ansvarlige skoleledere må strekke seg etter å følge de anbefalingene som blir gitt.

— Veldige mange skoler blåser langt i oppfordringen, og fyller russetiden med innleveringer og oppgaver. Det er de samme skolelederne som har en destruktiv holdning til russetiden og vil bli kvitt hele feiringen, sier Skutle.

— Etter min mening burde det vært mer korrigering mellom russestyret og lærere på hver enkel skole. Lærerne må tilpasse litt og ikke stå fast på datoer, de vet hva russetiden går ut på, sier russepresident Stensrud.

Fest etterpå!

Hordaland fylkeskommune har mandat til å innføre prøvefri 1.–17. mai lokalt. Men ifølge Fylkesordfører i Hordaland, Torill Selsvold Nyborg, er det lite som tyder på fylket vil gjøre det.

— Nei, det tror jeg ikke. I stedet for å legge opp til at kysten skal være fri for festing, tenker jeg at det er bra at de jobber, sier Selsvold Nyborg.

Hun mener russen bør feste etter eksamen.

— Det er bedre slik vi hadde det i gamle dager. Da fremskyndet man eksamen og alt var ferdig til 17. mai. Så festet vi etterpå. Det er mye bedre, sier hun.

Synes du russen skal få prøvefri? Si din mening i kommentarfeltet under.