Han mener dagens barn i altfor liten grad får utfolde seg i fri lek. I stedet puttes de i institusjoner på dagtid og i organiserte aktiviteter med voksen overvåkning på ettermiddagstid.

– Senk skuldrene og slipp barna mer løs, er Breiviks råd til overfølsomme og bekymrede foreldre.

Han støttes av Kjetil Helle, styrer i Åsane gårds— og friluftsbarnehage. I barnehagen er ungene ute størsteparten av dagen, uansett vær og årstid. Leken organiseres ikke av de voksne.

I skogen bak barnehagen har ungene blant annet slengdisser, klatrevegg i en to-tre meter høy skrent og får drikke vann rett fra bekken.

– Polstres for mye

– Mange barn har stort sett bare asfalt under føttene og får ikke utfolde seg. Hvis ikke unger blir vant til å slå seg når de er små, lærer de ikke hvor grensene går, sier Helle.

Barnehageungene får bruke kniv, sag og øks under veiledning og tilsyn.

– Om de skjærer seg i fingeren, fungerer plaster utmerket, sier Helle.

Barn polstres for mye, mener også høyskolelektor Tone Strømøy, forfatter av boken «Oppdragelse mellom frihet og grenser».

Hun har opplevd barn som smøres med solfaktor 50 på kveldstid. Og foreldre som ikke tør la barna være med andre unger hjem fra barnehagen.

– Det er bekymringsfullt når sikkerhetsfokuset blir så voldsomt. Foreldrene hemmer jo barnets utvikling ved å være overbeskyttende, sier Strømøy.

Les mer i BTMagasinet i dag.

NULL ASFALT: Ungene i Åsane gårds- og friluftsbarnehage leker i skogen hver dag, uansett vær. Fra venstre Anne Madelen Fjeldstad, Marte Krogvik og Hanna Eri Utne.
Silje Katrine Robinson