• Kystverket vet om alle risikomomentene knyttet til undersøkelsene av vraket av U 864. Vi skal ikke gjøre noe som fører til enda mer kvikksølvutslipp, sier Tor Christian Sletner.

Sletner er beredskapsdirektør i Kystverket og prosjektansvarlig for arbeidet med å fjerne miljøbomben på havbunnen utenfor Fedje.

I BT tirsdag advarte ubåtekspert Hans Chr. Kjelstrup mot at man i forbindelse med undersøkelsene av det tyske ubåtvraket med 65 tonn kvikksølv i kjølen, åpner opp skroget og tar seg inn til flaskene med kvikksølv.

Kjelstrups argument var at man risikerer å ødelegge beholderne med kvikksølv hvis man sveiser seg gjennom platene i kjølen.

Kjenner risikoen

— I Kystverket er vi fullt innforstått med de risikomomentene det er forbundet med å undersøke vraket. Det er derfor vi går sakte frem. U 864 er en utfordring på mer enn en måte. En av de viktigste utfordringene er å unngå å gjøre galt verre - altså at vi gjør ting som øker kvikksølvforurensningen i området, sier Sletner.

Han er glad for at Kystverket har fått klarsignal fra myndighetene til å foreta ytterligere undersøkelser. Sletner lister opp tre hovedformål med årets prosjekt:

  • Er det mulig å få tilgang til kjølen hvor kvikksø lvet ligger uten å skape mer forurensning?
  • Hvor stort område av havbunnen rundt vraket er forurenset?
  • I hvilken tilstand er skroget?Forslag i november

— Det er laget en plan for disse undersøkelsene som skal gjennomføres i sommer. I planen er det satt krav om at gruppen som utfører oppdraget tar hensyn til alle risikomomenter. Anbudsmateriellet ble sendt ut mandag. Vi regner med henvendelser fra flere grupper som ønsker å få oppdraget, sier han.

— Målet er at vi i november skal ha ferdig en vurdering av alle data som er samlet inn. Da vil vi gjøre oss opp en mening om hva skal gjøres sommeren 2007. Først da vil vi levere vår anbefaling til fiskeri- og kystdepartementet om hvordan man skal gå frem for å fjerne kvikksølvforurensningen utenfor Fedje, sier Sletner.

- Ingen kommentar

— Ubåteksperten Kjelstrup advarer mot at man tar seg inn i kjølen. Har du en kommentar til dette?

— Kjelstrup og andre har meninger om hva som bør gjøres og ikke gjøres. Det vil jeg ikke kommentere. Jeg konstaterer at mange har ulike interesser i ubåtvraket. Noen fordi det er en ubåt, noen fordi det er historisk interesse knyttet til vraket, sier han.

— Nå konsentrerer vi oss om å gjøre en best mulig jobb slik at vi får løst problemet med kvikksølvet. Jeg er glad at myndighetene har gitt oss handlingsrom til å foreta nye og grundige undersøkelser slik at vi har et godt grunnlag for å fremme vårt endelige forslag til løsningen av oppgaven, sier Sletner.