• Dersom kystradarene i Sør-Norge blir lagt ned, er sikkerheten langs kysten i fare, sier sjøforsvarssjefen, admiral Kjell-Birger Olsen.

Bondevik-regjeringen la i går frem en såkalt gjennomføringsproposisjon som en oppfølger til stortingsvedtaket fra i fjor om fremtidens forsvarsstruktur. For Sjøforsvaret er det foreslått en del innsparingstiltak:

  • Maritim overvåkingssentral etableres ikke
  • Kystradarkjeden fra Oslofjorden til Nordland legges ned
  • Fregattdokken ved Haakonsvern blir ikke utvidet
  • Levering av nye MTB-er i «Skjold-klassen» skyves på
  • Marinefartøyer skal ikke lenger stasjoneres fast i Nord-Norge

Det siste punktet har vakt harme i denne landsdelen. Forslaget om å flytte den siste gjenværende MTB-skvadronen i nord til Haakonsvern bekymrer også ledelsen i Sjøforsvaret.

«Kan bli dyrere»

— Vi må fortsatt ha fartøyer i nordområdene. Det kan fort bli dyrere å la alle MTB-ene ha base ved Haakonsvern når vi likevel må ha en del av dem i Nord-Norge, sier sjefen for Kysteskadren, flaggkommandør Arild Sandbekk.

Sjøforsvarets øverstkommanderende, kontreadmiral Kjell-Birger Olsen, liker dessuten ikke at kystradarstasjonene i sør foreslås nedlagt.

— Da vil vi få store problemer med å overvåke hva som skjer i disse farvannene, sier han.

Miljøtrussel

Generalinspektøren tenker ikke på invasjonsfaren, men på miljøtrusselen ved grunnstøtinger.

— Det bør være et tankekors for nasjonen, mener han.

Olsen mener det kan bli en kostbar beslutning hvis politikerne ikke bevilger penger til større fjelldokk ved Haakonsvern.

— Hvis vi ikke kan vedlikeholde de nye fregattene våre selv, kan det bety at de blir mindre tilgjengelige.

Generalinspektøren har dessuten en mistanke om at vinningen kan gå opp i spinningen.

— Det kan bli dyrt å kjøpe seg inn i køen ved private verft dersom noen av fregattene trenger umiddelbar dokksetting.

Glad for nye MTB-er

Regjeringen mener 235 millioner kroner kan spares ved å sløyfe ny dokk ved Haakonsvern.

Sjøforsvarets øverstkommanderende gir også ros til Bondevik-regjeringen.

— Selv om leveransen av nye MTB-er blir utsatt litt, er jeg glad for at vi får disse fartøyene, og at vi fortsatt skal ha MTB-er.

For ett år siden foreslo Ap-regjeringen å legge ned hele MTB-våpenet.

— Det er vel slik at vi ikke kan få alt vi ønsker, men vi er glade for at Sjøforsvarets høyest prioriterte investeringer ikke røres, sier generalinspektøren.

ADVARER: - Vi blir ute av stand til å kontrollere farvannene utenfor Sør-Norge hvis kystradarene forsvinner, sier sjefen for Sjøforsvaret, admiral Kjell-Birger Olsen. Han tenker ikke på invasjonsfaren, men på miljøtrusselen ved grunnstøtinger.
FOTO: KNUT STRAND