• Erik Andersen valgte sine ofre med omhu og utnyttet dem på en kynisk måte.

Det mener dommerne i Follo tingrett.

De påpeker at Andersen selv har forklart at han valgte gutter i alderen 7-10 år, fordi de er mer tillitsfulle enn eldre gutter.

— Ikke impulshandlinger

At han hadde laget hull i lommene på buksene sine, og i enkelte tilfeller festet sølvtape i dem, viser også at han allerede da han dro hjemmefra var på utkikk etter muligheter til å begå overgrep, mener de.

Dommerne trekker også frem Andersens fremgangsmåte for å få kontakt med guttene som straffskjerpende. At han lurte dem inn i en situasjon som i utgangspunktet fremsto som uskyldig, og deretter begikk overgrep mot dem, virket skremmende for guttene.

— Hans handlemåte innebar også at de fornærmede selv gjorde ting som medførte at de følte seg lurt, og bidro i mange tilfeller til å øke deres skamfølelse. Tiltalte utnyttet således – på en kynisk måte – barnas vilje til å hjelpe, heter det i dommen.

— Ikke nok med fengsel

Retten mener en tidsbestemt fensgselsstraff ikke er nok for å beskytte samfunnet mot Andersen, og påpeker at bevisførselen har vist at han gjennom flere tiår har vist seksuell interesse for unge gutter.

En vanlig fengselsstraff ville i denne saken ligget rundt åtte år, mener dommerne. I tilfelle ville Andersen hatt krav på løslatelse etter fem år.

— Etter rettens syn gir ikke dette et tilstrekkelig safunnsvern i forhold til tiltalte og hans handlinger, heter det i dommen.

De psykiatrisk sakkyndige som har vurdert Andersen har konkludert med at han er pedofil, og at det er fare for gjentakelse av overgrep.

Dette er dommerne enige i.

— Retten er ikke i tvil om at det massive antallet overtredelser, diagnosen og hans handlemåte overfor og interesse for unge gutter over lang tid innebærer at det foreligger en nærliggende fare for at tiltalte på nytt vil begå alvorlige seksualforbrytelser, skriver de.

Usikre på behandlingseffekt

De mener 58-åringen nok vil ha nytte av behandlingen han i dag mottar, både gjennom et seksualforbryterprogram i fengselet og i terapi hos psykolog Thore Langfeldt.

Likevel mener de det vil gå lang tid før det er mulig å si noe sikkert om effekten av behandlingen.

— Retten er også usikker på om tiltalte fullt ut har erkjent alvoret ved de handlingene han har begått, skriver de.

Legger lite vekt på tilståelser

At Andersen har tilstått enkelte av overgrepene legges vekt på i formildende retning i dommen, men dommerne påpeker at tilståelsene for en stor del først kom etter at Andersen fikk vite at politiet hadde beviser mot ham i disse sakene.

Straffereduksjonen på grunn av tilståelsene må derfor bli minimal, mener dommerne.

At Andersen selv skal ha blitt utsatt for overgrep som barn, kan ikke legges vekt på i formildende retning, ifølge dommerne.

Heller ikke medieomtalen av saken gir Andersen noen strafferabatt.