JØRN-ARNE TOMASGARD — Dette har vært en problemstilling som har bygd seg opp over tid. Det er en overvekt av ett kjønn i studiene. De første psykologene, som i stor grad var menn, er på vei ut av yrket. Når disse da i stor grad erstattes av kvinner, vil skjevheten øke, sier direktør Audun Rivedal ved Psykologisk fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB).

Rivedal forteller at det er enighet i nasjonalt råd for psykologutdanning om å gå inn for det han kaller «et moderat tiltak». Målsettingen er å komme ned i en 60-40-fordeling mellom kjønnene.

Studentrepresentant Jørgen Kinden Kristiansen i Universitetsstyret ved UiB sier til Studvest, som skriver om saken i dag, at han ønsker seg kjønnskvotering av menn på flere fag.

— Det er på tide en begynner med kjønnskvotering av menn. Det er jo snart bare kvinner igjen på universitetet, sier han.

59 prosent kvinner i yrket

Ifølge tall fra Norsk Psykologforening er 59 prosent av dagens 3936 norske psykologer kvinner.

Fakultetsdirektør Rivedal har en forklaring på kvinnedominansen.

— Vi vet at jenter er skoleflinke og scorer ofte høyere karaktermessig enn gutter. Det er også mulig at faget appellerer mer til jenter enn gutter, sier Rivedal.

I dag er det kun ved Norges veterinærhøgskole at menn kvoteres inn.

— Departementet har godkjent opptaksreglementet til veterinærhøgskolen med atskillig sterkere virkemidler for kvotering enn det som er foreslått for psykologutdanningen, sier han.

Istedenfor loddtrekning

Forslaget om å ta inn kjønnskvotering som en bestemmelse i opptaksreglementet, kommer som en følge av revidering av reglementet etter at Kvalitetsreformen skapte problemer.

De nye bokstavkarakterene førte til at mange studenter ville stått likt ved inntaket til profesjonsstudiet. Resultatet ble at bokstavkarakterene ble omgjort til tallkarakterer. Før inntaket til studiestarten i januar måtte likevel 16 studenter med karakteren 2,23 trekke lodd om tre studieplasser.

Hadde det nye forslaget til kjønnskvotering vært innført, ville guttene blant de 16 blitt foretrukket fremfor jentene.

Behandler saken i dag

Styret ved Universitetet i Bergen skal behandle saken i dag. Rektor Kirsti Koch Christensen sier at kjønnskvoteringen ikke ligger inne i forslaget til universitetsdirektøren. Men selv er hun tilbøyelig til å støtte en kjønnskvotering av menn i kvinnedominerte fag.

— Jeg mener det er akkurat like viktig å sikre andelen mannlige studenter som kvinnelige studenter, sier UiB-rektoren.

Da Bergens Tidende snakket med henne i går ettermiddag, hadde hun ikke fått finlest dokumentene. Men hun antydet at saken kan trenge mer tid før den går gjennom i styret.

Et argument som taler mot at saken skal gå igjennom, er at det fortsatt er overvekt av menn i ledende stillinger ved Psykologisk fakultet. Bare 21 prosent av professorene ved fakultetet er kvinner (seks stykker). Tallene for førsteamanuenser og stipendiater er henholdsvis 39 og 60 prosent kvinner.