Godal ble i februar i fjor sagt opp som sjef i Innovest. Han krever 1,5 millioner i erstatning etter oppsigelsen. Innovest er et forskningsselskap som eies av Helse Bergen og stiftelsen Unifob. Rettssaken startet mandag.

— Trakk seg når vanskene kom

I sin partsforklaring i dag tegnet Godal et bilde av administrerende direktør i Helse Bergen som konfliktsky. Han ramset opp flere selskaper der Kvinnsland hadde vært styreleder eller styremedlem og brått kastet kortene når det ble problemer.

Eksemplene han trakk frem var selskapene Bevital AS, Thia Medica AS og Nordic Intermed AS. I samtlige hadde Kvinnsland vært inne, men trakk seg da selskapene fikk økonomiske vansker, sa Godal.

Godals påstand er at Kvinnsland egentlig sto bak da han ble oppsagt som daglig leder i Innovest, men at han overlot til sin finansdirektør Eivind Hansen å ta oppgjøret med mannen som hadde ledet selskapet i 16 år og var hans fortrolige samarbeidspartner.

— Hva skjer med meg?

Godal fortalte om et møte med Kvinnsland i september 2012. På bordet lå utkastet til Deloitte-rapporten om Innovest. Godal var sterkt uenig i rapporten og hadde skrevet ned sine kommentarer. Godal gjenga følgende fra dette møtet:

— Du er grenseløs naiv, sa Kvinnsland til ham. - Hvis du skriver det, og pressen får nyss om saken, hva tror du skjer med meg?

To måneder senere innkalte Kvinnsland til ekstraordinært generalforsamling og trakk seg som styreleder.

Godal fortalte at dekan Nina Langeland ved medisinsk-odontologisk fakultet ved UiB ga ham støtte etter oppsigelsen. Hun satt i styret for Innovest.

— Noe skremte Kvinnsland, men jeg vet ikke hva. Du har vært hans mest lojale medarbeider. Hvis noe var galt i Innovest var det styrets ansvar, ikke ditt, sa Langeland, ifølge Godal.

— Hun fortalte videre at hun hadde trukket seg fra styret og fått beskjed om å skylde på inhabilitet, ikke at hun var uenig i oppsigelsen, la han til.

UiB krevde del i pengene

Godal mener at bakteppet for konflikten rundt Innovest er striden om hvorvidt Universitetet hadde rett på 20 til 40 prosent av forskningsmidlene. Universitetet skulle i så fall fått opptil 400.000 kroner for hver million i forskningsmidler fra eksterne kilder som legemiddelindustrien. Dette kalles dekningsbidrag.

Dette kravet dukket opp da Kari Tove Elvbakken overtok som universitetsdirektør, fortalte han. Universitetet mente dekningsbidraget på opptil 40 prosent skulle dekke bruken av lokaler og utstyr. Noe slikt krevde aldri Helse Bergen.

Godal fortalte at universitetet, Helse Bergen og Innovest på et tidspunkt holdt krisemøte på et flyplasshotell. Tema var nok en gang UiBs' krav om dekningsbidrag.

— På møtet strakk Kvinnsland frem hånden og foreslo at begge eierne skulle ta 20 prosent, sa Godal.

Denne avtalen ble ikke effektuert.

Departementet ble koblet inn, men universitetet fikk ikke der støtte for kravet, slik Godal oppfattet det.

Så skjedde det noe da Kvinnsland ble styreleder for Oslo universitetssykehus, sa han videre.

— Kvinnsland kom tett på sentrale politikere og hadde jevnlig kontakt med helseminister Jonas Gahr Støre. Det må ha påvirket hans syn på universitetets krav, sa han.

- Ikke konfliktsky

— Jeg er fredsæl, men ikke konfliktsky, sier Kvinnsland i en kommentar til Godals beskrivelse av ham.

— Du har trukket deg fra styret i flere selskaper når problemene dukker opp, tyder ikke det på at han har et poeng?

— I alle de selskapene han nevner, liknet situasjonen på det vi opplevde i Innovest. Selskapene hadde store utfordringer og krevde større innsats enn hva jeg som sykehusleder kunne sette inn. Det var derfor jeg overlot ansvaret for Innovest til Eivind Hansen.

Kvinnsland avviser at han skal ha nektet Godal å skrive en motmelding til Deloitte-rapporten om Innovest, med den begrunnelse at pressen kunne få nyss om saken.

— Noe slikt notat husker jeg ikke, sier han.

- Ville ikke trakassere

Eivind Hansen, som i dag er styreleder i Innovest, er beskyldt for trakassering av Godal. På et møte om Deloitte-rapporten skal han ha bedt den da 66 år gamle Godal å skru på høreapparatet.

Neste gang de to møttes tok Godal med seg en gammeldags høretut, noe de begge moret seg over, fortalte Godal.

I sin partsforklaring sa Hansen at han ikke husket kommentaren om høreapparatet. Høretuten, derimot, husker han. - Det har aldri vært min hensikt å trakassere Godal. sa Hansen.

Hansen ble spurt om dekan Langeland hadde vært uenig i oppsigelsen.

— Alle styrevedtak var enstemmige, sa Hansen og la til at styret hadde vedtatt å gå i dialog med daglig leder om nye arbeidsoppgaver, ikke vedtatt å si ham opp.

Denne dialogen endte som kjent med at kontrakten med Siv.Ing. A. Godal ble sagt opp.

Kjernen i saken går på om kontrakten var oppsigelig, eller om avtalen løp fram til som 2014.