Frøiland, som er styreleder i Helse Bergen, sier at hun aldri har antydet at håndteringen av Kristina-saken skulle ha svekket kandidaturet til Kvinnsland – Han har heller ikke gitt noen signaler om at han kommer til å trekke søknaden, sier Frøiland. Hun kjenner seg ikke igjen i gårsdagens BT, der det slås fast at kritikken kan felle Kvinnsland.

– Ingen personalsak

Frøiland gjentar at hun tar kritikken fra Helsetilsynet rapport er alvorlig. Hun presiserer at Helse Bergen er blitt kritisert i ni konkrete tilfeller.

– Kvinnsland er direkte involvert i én av disse ni episodene Dette er selvsagt relevant i vurderingen av Kvinnslands kandidatur til stillingen. Men episoden er ingen personalsak, sier Frøiland.

– Svekker rapporten Kvinnsland kandidatur?

– Det vil jeg ikke kommentere, sier styrelederen.

Like god som før

BT kjenner til at Kvinnsland ble regnet som en av de best kvalifiserte for stillingen, da søkerlisten ble kjent i september.

– Regner du Kvinnsland som godt kvalifisert til sjefsstillingen?

– Ja, han er godt kvalifisert Og hans kvalifikasjoner har ikke endret seg etter at tilsynsrapporten ble lagt frem.

– Hvor mange kandidater er aktuelle til stillingen nå?

– Da søknadsfristen gikk ut hadde vi tre kandidater. Disse er fremdeles med i prosessen.

– Har du på noe tidspunkt vurdert å utlyse stillingen på nytt?

– Nei, både styret og hodejegerfirmaet som gjør konsulentarbeidet for oss, vurderer det slik at vi har tilstrekkelig med kandidater, sier styreleder Ranveig Frøiland.

Som regner med å kunne presentere helseforetakets nye administrerende direktør etter styremøtet 15. desember.

fakta

  • Stillingen som administrerende direktør i Helse Bergen ble ledig da Anne Kverneland Bogsnes trakk seg i mars
  • De tre søkere til stillingen er Stener Kvinnsland, ass. direktør i Helse Bergen, tidligere flaggkommandør Jens-Jørgen Jensen, Bergen og Lars Andreas Lorvik, Oslo
SOM FØR: ¿ Stener Kvinnsland er like godt kvalifisert til stillingen som toppsjef idag som han var før Helsetilsynets rapport, sier styreleder i Helse Bergen,Ranveig Frøiland. ARKIVFOTO: HELGE SUNDE
HELGE SUNDE