— Det er absolutt ikke usannsynlig at kvinner er blitt tøffere og mer aggressive i trafikken de seneste år, sier fagsjef for motor i If Skadeforsikring, Ola Roll.

Distriktsleder i Trygg Trafikk Hordaland, Arne Aase, er enig.

— Min oppfatning er at kvinner er i ferd med å bli mer like menn i trafikken, og det er ikke bare positivt. Kvinner er nok fortsatt noe mer høflige generelt, men nå er dette i ferd med å endre seg, sier han.

Jevner seg ut

Roll forklarer imidlertid at forskjellen mellom unge kvinner og unge menn fortsatt er stor.

— Ja, forskjellen blant de yngste sjåførene er enorm, mens kvinnelige sjåfører på rundt 26 til 28 år er marginalt svakere sjåfører enn menn, sier han.

Det er som kjent slik at kvinner oftere har små uhell, mens menn er hyppigere førere i alvorlige ulykker. Roll opplyser at rundt 85 prosent av bilene i den norske trafikken føres av menn, men denne andelen krymper stadig.

— Det er stadig flere kvinnelige sjåfører på veien, og kulturen er nok i ferd med å utvikle seg slik at dette vil jevne seg mer og mer ut, sier han.

Avhenger av biltype

Det er klarere sammenhenger mellom hvilken bil du kjører, og hvor utsatt du er for ulykker. Ola Roll forteller at det alltid har vært klare tendenser på dette området.

— Det er ikke tilfeldig hvem som velger en Golf GTI, og hvem som velger en Golf med 1,4 liters motor. Selv om en GTI er bedre utstyrt, og isolert sett nok er sikrere å kjøre, skjer det langt flere ulykker med disse. Det er ganske enkelt slik at dess morsommere bilen er å kjøre, jo mer utsatt er den for å bli innblandet i ulykker, sier han.

Se oversikten: Her lammes bergenstrafikken

En annen årsak til ulykker er ren og skjær dumskap, skal vi tro politiet. Ingen steder i landet blir flere tatt for råkjøring enn i Hordaland.

Dyrere for kvinner

For tre år siden ble nye regler innført i forsikringsbransjen. Da det tidligere var rundt 40 prosent billigere for kvinner å forsikre bilen, ble det med de nye reglene ulovlig å basere forsikringspremiene på kjønn.

— En kvinne som betalte 15.000 kroner i forsikringspremie, måtte ut med omlag 25.000 etter denne regelendringen, opplyser Roll.

Les også: Derfor står du i kø

Er jenter blitt mer aggressive i trafikken? Hva mener du?

IKKE BARE POSITIVT: - Kvinner er nok fortsatt noe mer høflige generelt, men dette er i ferd med å endre seg, sier Arne Aase i Trygg Trafikk.
Helge Skodvin
HENGER SAMMEN: Det er klarere sammenhenger mellom hvilken bil du kjører, og hvor utsatt du er for ulykker.
Vegar Valde