En undersøkelse utført av pensjonert lagdommer Lars-Jonas Nygard på oppdrag av Riksadvokaten viser at jurymedlemmer ofte kommer med fordømmende og moraliserende uttalelser om voldtektsofre.

I en sak omtalte et jurymedlem voldtektsofferet som en «tøyte» som visste hva hun gikk til. Tre kvinnelige jurymedlemmer mente at «en ordentlig jente» ikke ville ha blitt igjen på nachspielet, slik voldtektsofferet gjorde.

— Man finner disse holdningene hos begge kjønn, men på kvinnesiden er den overraskende bred og sterk. Hvis offeret har oppført seg i strid med det disse kvinnene selv har oppdratt sine døtre til å gjøre, så sitter «skyldig»-svaret tydeligvis langt inne, sa Lars-Jonas Nygard til Aftenposten 22. desember.

Avisen har gjennomgått 83 voldtektssaker fra 2006. I 27 av dem - en tredjedel - ble den tiltalte frikjent.

I andre kriminalsaker er det normalt mindre enn 10 prosent av alle tiltaler som endre med frifinnelse.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har satt ned et utvalg for å finne årsaken til den høye frifinnelseprosenten i voldtektssaker.

Intervjuene med jurymedlemmer er en del av denne undersøkelsen, og i slutten av måneden skal statsadvokat Bjørn K. Soknes levere en rapport med anbefalinger om hva som bør gjøres.