• Soningstilbudet til kvinner er rasert. I Bergen fengsel er det en tilleggsstraff å være kvinne, sier narkodømte «Nina» (25).

Kvinner som soner i Bergen fengsel får ikke lenger åpen soning, de får ikke tilbud om kurs og de låses inne større deler av døgnet enn mannlige innsatte.

Urettferdig

— Det er grådig urettferdig. Vi fratas en rekke muligheter fordi vi er kvinner, istedenfor å bli vurdert individuelt slik som mannlige innsatte blir. Det går sterkt ut over motivasjonen. Vi fratas «gulroten» om at vi kan få komme over på åpen soning, sier «Nina», som har sittet inne i halvannet år. Hun slipper ut tidligst i august 2003.

Slutt på åpen soning

På grunn av den sprengte varetektskapasiteten, ble tilbudet om åpen soning for kvinner ved Bergen fengsel lagt ned før jul. Kvinnehuset i Bergen var det eneste tilbudet om åpen soning for kvinner i hele region Vest. Kvinnehusets åtte plasser er fylt opp av menn, og kvinnene må sone på lukket avdeling uavhengig av om de er kvalifisert for åpen soning eller ikke.

Har barn

For øyeblikket er det seks kvinner på den lukkede avdeling C i fengselet. Fire av disse er kvalifisert for åpen soning, den femte blir det i løpet av kort tid.

— Alle kvinnene her har barn i distriktet. Derfor kan vi ikke søke oss til soning i andre deler av landet, sier «Nina».

Ulike vilkår

«Nina» ble pågrepet samtidig med samboeren sin, tiltalt for de samme forholdene som ham og dømt til likelydende straff på fire og et halvt års fengsel. De begynte soningen samtidig i Bergen fengsel. Samboeren er for lengst over på åpen soning, mens «Nina» blir sittende på lukket soning fordi hun er kvinne.

— Vi ble tatt for samme forbrytelse, men får ulike soningsvilkår, sier «Nina».

Mest narko

De fleste av kvinnene soner for narkotikaforbrytelser.

— På åpen soning kan man bygge opp et rusfritt nettverk fordi man går på skole eller jobber ute i samfunnet. På lukkede avdelinger omgås vi stort sett bare andre fra narkomiljøet. Det blir enda vanskeligere å komme ut i samfunnet etter flere år på lukket soning, uten åpen soning som en overgang. Vi fratas den muligheten fordi vi er kvinner, mens sedelighetsforbrytere og voldsmenn får sone på åpen avdeling, sier kvinnene på avdeling C.

Ingen kurstilbud

Mannlige innsatte i Bergen fengsel har en rekke tilbud om kurs de kan ta i fengselet, blant annet rusmestring. Kvinnene har ingen kurstilbud.

— Det er ren diskriminering, sier kvinnene.

For ett år siden ble kvinneavdelingen flyttet etter ordre fra Justisdepartementet. Kvinnene skulle flyttes vekk fra sedelighetsforbryterne i fengselet, av hensyn til kvinnenes sikkerhet. For de kvinnelige innsatte har det ført til at de er innelåst på boenheten større deler av døgnet enn de mannlige innsatte.

— Det føles fryktelig urettferdig når årsaken er kjønn og ikke oppførsel, sier kvinnene.

URETTFERDIG: – Sedelighetsforbrytere får åpen soning, mens kvinnelige innsatte fratas all mulighet til åpen soning fordi vi er kvinner. Ren diskriminering, sier narkodømte «Nina». Hun får full støtte av kontaktbetjent Målfrid Kallekleiv i Bergen fengsel.
Foto: Bjørn Erik Larsen