I morgen møter fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg og Fedje-ordfører Erling Walderhaug fiskeriminister Helga Pedersen i Oslo. De er der for å snakke om fjerning av kvikksølvlasten i vraket av den tyske ubåten U 864 og om oljeverndepot på Fedje. Fylkespolitikerne i Hordaland og kommunepolitikerne i Nordhordland er utålmodige etter å få fjernet kvikksølvet i det tyske ubåtvraket.

I fjor høst ble det avtalt et møte mellom Selsvold Nyborg og fiskeriministeren om disse to sakene. Fylkesordføreren forteller til bt.no at fylkestinget og fylkesutvalget i flere uttalelser til sentrale myndigheter har krevd handling for å få fjernet kvikksølvet i U 864.

– Vi ble urolige da Kystverket bekjentgjorde at de ønsker enda flere undersøkelser av ubåtvraket og er redd det går mot en løsning der vraket dekkes til. Vi mener alt kvikksølvet må fjernes. I fylket finnes det kompetanse og utstyr som kan gjøre den jobben. Dette vil vi understreke i samtaler med fiskeriministeren. Vi vil også be om at oljeverndepotet blir flyttet tilbake til Fedje, sier Torill Selsvold Nyborg.

KREVER HANDLING: Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg (KrF)
ARKIV