— Det er forferdeleg og fortvilande. Vi er veldig lei oss. Kven har glede av å gjere slikt? spør Willy Monsen (84) i Christieparkens venner og Christie mølle.

Gårsdagen gjekk med til å feie glasbitar og sikre det vesle kvernhuset i Christieparken, like ved Brann stadion.

I alt ti ruter var knust. Pleksiglaset som var montert utanpå dei gamle rutene hindra ikkje vandalane i å knuse glasa.

— De har prøvd å stikke handa inn for å opne vindauget, men pleksiglaset har gjort at dei ikkje har nådd den øvste haspa, seier Willy Monsen.

Reservefondet snart tømt

Kvar einaste vår, sommar og haust opnar dei kvernhuset for alle interesserte. Skuleklasser og barnehagar står i kø for å få sjå korn bli gjort om til mjøl. Når det er nok vatn i elva til å drive møllesteinen, kan gjestene få med seg litt av dagens produksjon for å bruke i baksten heime. Men om hærverket held fram, fryktar Monsen for den vidare drifta.

— Vi har eit reservefond, men det blir raskt tømt, seier Monsen. Han er ei av eldsjelene som i 2003 var med og bygde opp att kvernhuset på dugnad. Det står på den 200 år gamle grunnmuren etter mølla som ein gong stod i parken.

Har kosta 38.000 kroner

Første ruteknusinga var i juni i fjor. I september skjedde det igjen.

— Dette er gamle ruter som vi ikkje greier å reparere sjølve. Den første rekninga var på 18.000 kroner, den andre på 20.000, seier Monsen. Kostnaden med helgas øydeleggingar har dei ennå ikkje oversikt over.

— Men slik kan det ikkje halde fram. Vi må ha hjelp for å få slutt på dette, seier Monsen. Han kan ikkje forstå at nokon ønskjer å øydeleggje det vesle møllehuset i parken.

— Det låg ølflasker her, så kanskje er det gjort i fylla. Men eg kan heller ikkje forstå at fulle folk får lyst til å øydeleggje denne perla, seier 84-åringen.

Inne i huset er det ingenting av verdi å hente, ifølgje Monsen - berre nokre kasser med korn og litt verktøy.

Melder til politiet

Christieparken vart opphavleg opparbeidd av eidsvollsmann og stortingspresident Wilhelm Frimann Koren Christie. Mølla var ein del av Christiegården, og var i drift frå 1830 til 1860.

— I staden for å setje opp ein bauta eller ein statue av grunnleggjaren, bestemte vi oss for å byggje opp att mølla. Slik kunne vi fortelje historia om Christie-brørne, parken dei laga og Christiegården, seier Monsen.

I år er planen å opne mølla for sesongen 17. mars. Den første barnehagen har alt bestilt tid for å kome og sjå.

I går var politiet på plass for å sjå på øydeleggingane. Skadeverket vil bli meldt.

— Dette er sjølvsagt fortvilande for dei. Slike saker er ofte vanskelege å oppklare. Det kjem gjerne an på kva vi får inn av tips og observasjonar, seier operasjonsleiar Kjersti Eidsnes i Hordaland politidistrikt.

Veit du noko? Send tips eller bilete til 2211, eller skriv e-post

HISTORISK: Det vesle møllehuset i Christieparken vart bygd i 2003 og 2004, og det meste vart gjort på dugnad. Grunnmuren er frå 1800-talet, då Christiegården hadde mølla si her.
EIRIK BREKKE
KOSTBART: Dei små rutene er dyre å få reparert. Så langt har dugnadsgjengen til Willy Monsen brukt 38.000 kroner på reparasjonar. Snart er kassa tom.
EIRIK BREKKE