— Var du kvalifisert til å gå selvstendige vakter? spurte HSDs forsvarer, advokat Svein Aage Valen.

— Ja, ellers ville jeg jo skyte meg selv i foten, svarte Skjetne.

Han har tidligere forklart at han på fritiden, på eget initiativ, tok en tur med «Sleipner» for å gjøre seg kjent med båten. Da var et annet skift på vakt, men kapteinen lot Skjetne kjøre fartøyet et stykke.

— Har du vært på kurs i bruk av elektroniske sjøkart etter «Sleipner»-ulykken?

— Ja.

— Lærte du noe nytt der?

— Nei, egentlig ikke.

— Kunne du bruke de elektroniske navigasjonsinstrumentene på «Sleipner»?

— Ja.

Med disse svarene innkasserte advokat Valen gode poeng til sin prosedyre. HSD er blant annet tiltalt for ikke å ha gitt sine offiserer god nok opplæring i navigering.

Skjetne avviste videre at hurtigbåtførerne ikke har særlig glede av kollisjonsalarmene som er installert.

— I de farvannene vi trafikkerer, vil alarmen gå støtt og stadig, sa Skjetne.

Da «Sleipner» grunnstøtte, var denne funksjonen ikke i bruk. Navigatørene hadde ikke opplæring i å bruke den.

— Ville bruk av en slik alarm ha forhindret grunnstøtingen? spurte advokat Valen.

— Ikke i forhold til Store Bloksa. Den ville ikke ha slått inn på alarmen, svarte Skjetne.

— Har du hørt om noen rederier som utløser flåtene når man driver med redningsøvelser?

— Ikke som jeg kan komme på her og nå.

I RETTEN: Olav Skjetne på vei til retten.
FOTO: OVE OLDERKJÆR