• 29 kommunar i Hordaland har eigedomsskatt i ei eller anna form.
  • Osterøy, Austevoll, Sund, Meland, Radøy, Bømlo, Fitjar og Tysnes har innført skatt for heile kommunen. Kvinnherad og truleg Kvam kjem etter neste år.
  • Fjell fjerna skatten i 2008.
  • Askøy, Os, Stord og Sveio har ikkje eigedomsskatt.
  • Den såkalla Kvammapakka skal hovudsakleg gå til utbetringar på Rv. 7 mellom Norheimsund og Øystese, men seinare også lenger inne i fjorden. Ramma for prosjektet er 440 millionar der staten betaler 10 prosent.
Fartein Rudjord
Fartein Rudjord