— Det er smålig ikke å ivareta denne gruppen. Det handler om folk som strever, sier politikeren som nylig var på Bjørkåsen videregående skole for å orientere seg om problemene. Skjælaaen sitter i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, men tilhører opposisjonen.

— Denne saken har vært et stort tema i komiteen, sier Skjælaaen.

Han sier han protesterte kraftig da regjeringen og Arbeiderpartiet ble enige om kuttene i forhandlingene til statsbudsjettet.

— Vi har nettopp vedtatt en innstilling om utdanningstilbudet til døve- og hørselshemmete. Den skal diskuteres i slutten av måneden, og skal føre til en stortingsmelding. Nå er det mye uro blant foreldre og ansatte, noe som forstyrrer arbeidet med stortingsmeldingen, sier Skjælaaen.

Han lover at han vil ta opp problemet med det han karakteriserer som nedbygging av kompetansesentrene.

— Nå mister vi kvalifisert arbeidskraft, sier han.

Skjælaaen sier han kommer til å forsøke å skaffe mer penger til døve- og hørselshemmete når statsbudsjettet skal revideres.