• Bystyret burde starte med å redusere tallet på heltidspolitikere, før det kuttes i tjenestene til barn og eldre, sier Høyres Einar Kaarbø.

Kaarbø mener Bergen har lagt seg til et unødig dyrt styringssystem, med både byråd, kommunalråder og bydelspolitikere.

— Med smått og stort er det over 30 mennesker som i større eller mindre grad livnærer seg som politikere på kommunens regning, sier Kaarbø og ramser opp:

Byrådet utgjør syv pluss to politiske sekretærer. Komiteene har fem heltidspolitikere pluss to nestledere i deltidsjobb. Ordfører og varaordfører har full jobb. Åtte bydeler har bydelsstyreledere. I utgangspunktet er det halve jobber, men noen partier frikjøper dem til full jobb.

I tillegg får partiene støtte til frikjøp av gruppeleder. Eller til å lønne egne gruppesekretærer.

— Her ser jeg ikke annet enn at det gamle ordtaket jo flere kokker, desto mer søl, er fullt dekkende, sier Kaarbø.

Kaarbø har gjentatte ganger reist spørsmål i bystyret om kostnaden ved parlamentarismen. Til dagens møte foreligger svaret.

Der konkluderer byråd Nils Arild Johnsen at det er vanskelig å isolere og tallfeste stillingsnivået. Derfor er det umulig å sette en prislapp på den store politiske reformen.

— Jeg konstaterer ganske enkelt at byrådet ikke er i stand til å svare hva dette koster, sier Kaarbø.

— Også Høyre støttet innføringen av parlamentarismen.

— Det er jeg smertelig klar over. Jeg skal gjøre mitt for å omvende partiet når hele styringssystemet skal evalueres, sier Kaarbø.

Selv ønsker han seg tilbake til den gamle formannskapsmodellen. I stedet for å opprette mange heltidsjobber for politikere, vil Kaarbø gi bystyremedlemmene en rommelig godtgjørelse for jobben de gjør. Det ville gi bystyret tilbake følelsen av å gjøre en meningsfull innsats, sier han.