— Det skal selvfølgelig skje etter forhandlinger med de ansatte. Men summen det her er snakk, illustrerer hvor mye av våre midler som er bundet opp til lønn.

Skjermer de myke

Torsdag banket bydelsstyrelederen gjennom kutt som rammet barn og eldre i Fyllingsdalen. Men egentlig ville han at bystyret hadde tatt ansvaret og foretatt kutt som virkelig bidro til å skjerme barn og eldre.

— Dersom vi vil, kan vi gjennomføre kutt sentralt store nok til at vi ikke behøver å ramme de myke sektorene i det hele tatt.

Her er resten av Kaarbøs kuttliste med årlige innsparinger:

2. Droppe planene om Brusselkontor. Innsparing 1,3 millioner kroner.

3. Legg ned bydelsstyrene. Innsparing inkludert administrasjon 8 millioner.

4. Kraftig reduksjon i overføringene til politikere, politiske partier og politisk administrasjon. Innsparing 6 millioner.

5. Droppe kunstfondet. Rentegevinst 4 millioner.

6. Droppe bybanefondet. Rentegevinst 8 millioner.

Avvikler ombud

7. Legg ned byombud, eldreombud og barneombud. Innsparing 1,5 millioner.

8. Legge ned byantikvaren. (Ukjent innsparing).

9. Droppe kulturhusplaner i Fana, Åsane og Fyllingen. Bare i Fyllingen er innsparingen 8 millioner.

10. Stanse én-sengsreformen. Reformen fører til at vi mister sykehjemsplasser, må bygge enda flere nye og får økte driftsutgifter. Den bygningsmessige kvaliteten er mer enn god nok. Innsparing flere titall millioner.

11. Droppe planene for Lysverkbygget. Skal koste 46 millioner. Sparte driftsutgifter og renter minst 5 millioner.

12. Avvikle all kommunal næringsstøtte og bygg ned næringsavdelingen. Innsparing 15 millioner.

13. Reduksjon av planavdeling byrådsavdeling for miljø og byutvikling. (Ukjent innsparing)

Tømmer brofond

14. Reduksjon i planavdelinger i de øvrige byrådsavdelinger. (Ukjent innsparing)

15. Redusere sentrale staber. Skulle skjedd da bydelsadministrasjonene økte, men har ikke skjedd. Innsparing 10 mill.

16. Overføre drifts- og vedlikehold under Bergen Bygg og Eiendom, BBB og Idrettsavdelingen til bydelene. Gir samordning og effektivisering. (Ukjent innsparing).

17. Generelt kutt i antall stillinger tilsvarende 150 årsverk. Innsparing 50 mill.

18. Alle ny tiltak som ikke er lovpålagte stilles i bero. (Ukjent innsparing)

19. Bydelen skal ikke lenger være bundet til å bestille tjenester sentralt i kommunen, men stå fritt til å kjøpe disse privat dersom tjenestene er billigere. (Ukjent innsparing)

20. Tømme hardangerbrofondet. Rentegevinst 2,7 millioner.

Kaarbø presiserer at han ikke har finregnet på tallene. Men han er ganske sikker på at samlet sum langt overstiger det de myke sektorene er pålagt av kutt denne høsten.

— Og det gode med disse kuttene er at de varer i mange år fremover.

FJERNES: Kaarbø mener Bergen ikke kan flotte seg med byantikvar. Vekk med Siri Myrvoll.
ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ