Siden sexkjøpsloven ble innført 1. januar 2009, har politiet i Hordaland tatt ca. 150 sexkunder. Det kommer frem i den uavhengige evalueringsrapporten som ble lagt frem i Oslo mandag.

I rapporten, som er utført av det uavhengige og private selskapet Vista Analyse, kommer det frem at prostitusjonsmarkedet i Norge er blitt mindre siden sexkjøpsloven kom.

Ifølge analyseselskapet er det blitt om lag 25 prosent færre prostituerte på det norske markedet siden 2008.

— Kunne tatt 100 i året

Politiet i Bergen har i samtale med forskerne bak rapporten presisert at de uten vanskeligheter kunne tatt 100 eller flere sexkjøpere i året.

Ressursene brukes imidlertid på å avdekke menneskehandel, fremfor å håndheve sexkjøpsloven.

— Den prioriteringen har vært et bevisst valg hos politi og påtale i Hordaland. Vi har prioritert å etterforske saker som har vært knyttet opp mot menneskehandel. Mer konkret; å identifisere og straffe bakmenn og halliker. I den sammenheng har sexkjøpsloven vært et viktig verktøy, sier statsadvokat Rudolf Christoffersen.

Bekrefter inntrykket

Han har bakgrunn som påtaleleder i hordalandpolitiets EXIT-gruppe, som ble opprettet for å bekjempe blant annet sexkjøp, menneskehandel og hallikvirksomhet.

Statsadvokat Rudolf Christoffersen.

Christoffersen mener rapporten fra Vista Analyse bekrefter det inntrykket politi og påtale i Hordaland sitter igjen med om prostitsusjonsmarkedet siden loven ble innført for snart seks år siden.

— Konklusjonene er også i samsvar med en tilsvarende evaluering som ble gjennomført av sexkjøpslovgivningen i Sverige. Der ventet de nesten ti år med å evaluere, hvilket innebærer at erfaringsgrunnlaget er enda større, sier han.

Christoffersen har tidligere advart mot å fjerne loven. Hans viktigste ankepunkt har vært at mye av prositusjonsmarkedet styres av bakmenn, og at mange av de prosituerte er ofre for menneskehandel.

— Rundt 90 prosent av de prostituerte er utenlandske. Vår erfaring er at for det store flertallet av disse, ligger det fattigdom, ufrihet og menneskehandel bak, sier statsadvokaten.

- Kommer fra alle samfunnslag

Ifølge rapporten fra Vista Analyse er den gjennomsnittlige sexkjøper i Bergen 44,7 år gammel. Kjøperne kommer fra alle samfunnslag. Noen er tilreisende eller bor i utkantstrøk i distriktet.

«Sexkjøpere gjør alt for å skjule seg og bruker hodeplagg (caps etc.) for å være mer anonyme», heter det i rapporten, som er utarbeidet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Gatemarkedet i Bergen er dominert av nigerianske prostituerte. Ifølge rapporten ble det langt færre prostituerte på gaten etter at loven kom.

«Deretter har det vært en vekst, men antallet som treffes på gaten synes å ha stabilisert seg på et lavere nivå enn før loven. Det vises til at det likevel kan møtes 15-20 stykker på en vanlig ukedag», heter det i rapporten.

Tall fra Prosenteret viser at antallet registrerte prostituerte på gaten i Bergen er nær halvert fra 2005 til 2011.