• Trond Ramsland var en korrekt og kollegial mann som man kunnes stole fullt og helt på.

Det forklarte kommandørkaptein Lars Ekra i Forsvarsdepartementet i Bergen tingrett i formiddag.

Ekra tjenestegjorde sammen med Trond Ramssland i ett år i Sjøforsvarsstaben i Forsvarets Overkommando i Oslo.

— Han var en veldig dyktig offiser, som jobbet selvstendig og løste de oppgavene han fikk på en bra måte.

— Hvordan var han som privatperson, spurte advokat Harald Stabell.

— Vi hadde ikke sosial omgang. Men jeg vet jo at Trond pendlet til Bergen. Til tider hadde vi stort arbeidspress, men han var veldig nøye med å rekke flyet hjem på fredagen. Det virket som han så veldig frem til å møte barna.

Ekra sa at han ikke hadde oppdaget "spesielle" sider ved Trond Ramsland.

- Kom godt overens

Etter Ekra forklarte en gammel barndomsvenn av drapstiltalte Ramsland seg i Bergen tingrett.

Vitnet fortalte om ungdomsårene sammen med Ramsland.

— Han var en veldig hyggelig, sosial og omgjengelig person. Trond var interessert i å diskutere ting, og vi hadde mange og fine diskusjoner. Vi kom veldig godt overens, sa kameraten.

Han understreket at vennene hadde glidd mer og mer fra hverandre gjennom årene, men at han oppfattet at Ramsland hadde et veldig godt forhold til barna.

— Han sto også veldig nær sin far, sa vitnet.

Karaktervitner

Frem til lunsj i Bergen tingrett er det karaktervitnene til advokat Stabell som er i sving.

— Trond har alltid vært en god kamerat. Vi var i bryllupet til ham og Ingse. En uke etterpå var de i vårt bryllup, forklarte en av Trond Ramslands beste venner. Han skrøt av hvordan Ramsland var sammen med barna sine.

Vitnet forklarte at han hadde merket en endring hos den drapstiltalte 39-åringen de siste årene.

— Han ble mer mistenksom. Jeg antok at de skyldtes alle rettstvistene han var involvert i.

— Mistenksom. Hvordan da, undret aktor Gabrielsen.

— Ramsland hevdet en gang at faren til Ingse Rønnestad brukte sin kontaktflate og vennekrets til å motarbeide ham. Det virket lite sannsynlig på meg, forklarte kameraten.