Kjell Vinje har vore tilsett i NSB gjennom 39 år. I går opplevde den erfarne lokføraren marerittet å miste straumen berre meter før brannen ved Hallingskeid stasjon.

— Eg såg brannen omtrent i det eg kjørte inn i overbygget. Straumen gjekk rett før, og eg trykte inn naudbremsen, seier Vinje.

Toget med 257 passasjerar om bord var torsdag formiddag på veg frå Bergen til Oslo, og dei to vognsetta, kvar til ein verdi av rundt 100 million kroner, brann ned. Passasjerane blei evakuerte til Voss på ettermiddagen.

5-10 meter

Vinje har fått ros for korleis han handterte situasjonen av både politi, Jernbaneverket og NSB.

— Rett før overbygget har vi ikkje stor fart, heldigvis, så vi klarte å stoppe 5-10 meter før brannen. Eg bestemte straks at toget måtte bli evakuert, for eg såg at dette ville bli alvorleg, seier Vinje.

Det er ukjent kva som starta brannen. Ubemanna Hallingskeid stasjon ligg inne i snøoverbygget som brann ned, men sjølve stasjonsbygningen gjekk ikkje med.

— Berre bremsing

Lokføraren seier han ikkje kunne gjort noko anna i gårsdagens situasjon.

— Det var berre bremsing som var aktuelt i dette tilfellet. Men hadde eg hatt straum, hadde eg nok køyrd gjennom. Det var ikkje så mykje flammar på det tidspunktet, seier Vinje.

Han meiner det var flaks, trass alt, at toget stoppa der det stoppa.

— Hadde vi kome inn i brannen, ville det blitt verre. Då hadde vi hatt flamme både framfor og bak. Evakueringa hadde blitt vanskelegare. Det hadde blitt eit mykje større problem, seier Vinje.

I staden, trur han, tok det 15-20 minutt å evakuere alle om bord. To personar i rullestol var blant dei reisande. Andre passasjerar hjelpte til med å evakuere dei.

Reiste til hytta

— Har du opplevd tilsvarande situasjonar før?

— Nei, det er vel ikkje så mange som har det. Men eg har opplevd brann i snøoverbygg før, og visste at brannen ville spreie seg raskt. Vi måtte kome oss unna, seier Vinje.

I dag har togføraren fri. Det skulle han ha uansett. I formiddag reiste Kjell Vinje til hytta. På tysdag skal han tilbake på jobb – også då med å føre Bergensbanen. I går var det samling på Voss for togpersonalet, og NSB har tilbod om oppfølging.

— Eg trur eg har roa. Det er ganske ferskt, men eg trur eg taklar det. Eg må få det litt på avstand, seier Vinje.

UTBRENT: Togsettet er fullstendig utbrent.
POLITIET, VOSS