I går ble aksjonen gjennomgått av representanter fra tolv institusjoner og organisasjoner som deltok i redningsarbeidet. De fant lite å sette fingeren på.

— Jeg tror ikke det er noe vi kunne gjort annerledes som ville ført til at flere ville blitt reddet, sier politimester Olav Sønderland i Rogaland politidistrikt. Han viser til at redningsbåter var på plass ved havaristen allerede mens den var i ferd med å gå rundt.

— Det vil alltid være rom for forbedringer, men denne redningsaksjonen har blitt gjennomført på en måte som krever respekt, sier Sønderland.

Han mener det verken var for få eller for mange fartøyer med på søket etter at «Rocknes» kantret, og at ressursene ble brukt på en fornuftig måte.

Sønderland understreker dessuten at den klare nødmeldingen fra «Rocknes» bidro til at alle umiddelbart oppfattet alvoret i situasjonen.

Kritikken fra Norges Miljøvernforbund blir avvist av politiet, som holder fast på at oljevernarbeidet måtte vike de første timene etter ulykken.

Ett av de få problemene redningsmannskapene hadde på ulykkesdagen, var at mobilnettet ble overbelastet. Enkelte steder var det også dårlig radioforbindelse.

Følgende deltok under evalueringen:

 • Hovedredningssentralen på Sola
 • Bergen brannvesen
 • Havnevesenet
 • Haukeland universitetssykehus
 • Sivilforsvaret
 • Røde Kors
 • Haakonsvern orlogsstasjon
 • Kystvakten
 • Minedykkerkommandoen
 • Redningsselskapet
 • Politiet
 • Jebsen Management AS