Fredag i forrige uke ble det kjent at advokat Knut Brundtland på vegne av Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen og Åslaug Haga hadde kjøpt forretningsmannen Svein Erik Bakkes villa og eiendom, som inkluderte 100 meter strandlinje, for 30 millioner kroner.

Ifølge Aftenposten innledet Oslo kommune allerede i april samtaler med Bakke og nabo Rolf Wikborg. Planen var at Wikborg kjøpte villaen, og fikk en ti meter bred «korridor» som utvidet hans tomt. Til gjengjeld skulle Oslo kommune kunne glede byens innbyggere med 90 meter strandlinje og utvidede friarealer fra Bakkes tomt til resten av det populære Huk-området. Oslo kommune skulle betale Wikborg 10 millioner kroner for arealet.

– Vi var bare interessert i stranda, ikke i boligen. Det kan ikke brukes til noe annet enn hus. Vi hadde en konstruktiv og hyggelig dialog, sier Fabian Stang (H) i bystyret i Oslo.

Wikborgs opsjon på å kjøpe huset og tomta gikk ut i juli, etter det lå saken på vent i Oslo kommune, skriver Aftenposten.