• Med et større kjøretøy kunne denne brannen blitt en langt større katastrofe, sier Dag Skansen, brannteknisk ekspert i Skansen Consult AS.

Firmaet har vært involvert i arbeidet med tilsyn og dokumentasjon av brannsikkerhet i norske tunneller på oppdrag fra Vegdirektoratet.

Skansen sår tvil om sprinkleranlegget i Fløyfjellstunnelen er dimensjonert for en mer alvorlig brann.

— Vi vet hvor farlige disse skum-mattene i tunnelen er. Det tar riktig nok litt tid fyr de tar ordentlig fyr. Men dersom det først skjer i en større brann, er ikke et slikt sprinkleranlegg dimensjonert for oppgaven, mener Skansen.

Han sier en brann i personbil er det minst farlige scenariet når eksperter vurderer mulige katastrofeforløp.

— Man kan bare tenke seg hva som hadde skjedd etter brann i en lastebil eller trailer, der lasten er helt andre og mer brennbare materialer enn hva som tok fyr denne gangen. Selv om tunnelen har to løp, og muligheter for evakuering, vet vi at branner utvikler seg svært fort.

Eksperten har fulgt brannsikringen av norske tunneller gjennom mange år. Han er skeptisk til vegmyndighetenes holdning.

— Det kan stilles spørsmål om tiltakene som nylig er satt i verk har noen effekt. Noen ganger virker det som om man bare vil kvitte seg med brysomme pålegg fra brannsjefen, sier Skansen.

Han stiller spørsmål om hvorvidt det pågående arbeidet med Fløyfjellstunnelen er pengene verdt. Arbeidet går blant annet ut på å installere telefoner og pulverapparater.

— Jeg stiller store spørsmål ved om dette er en tilfredsstillende løsning. Den er svært dyr i forhold til nytten ved større branner, mener Skansen.

TUNNELDRAMA: Fløyfjellstunnelen ble stengt frem mot midnatt etter dødsulykken i Fløyfjellstunnelen i går.
FOTO: HELGE SKODVIN