— Vi har foretatt en utredning om trafikksikkerheten i området og gått grundig til verks. Forslag fra utredningen går blant annet ut på å senke fartsgrensene på to strekninger, sier Tore Bergundhaugen i Statens vegvesen til bt.no.

Forslaget må videre i en prosjekteringsfase der det vurderes om det er mulig å gjennomføre.

— Når det er snakk om endringer av fartsgrense skal dette ut på høring før det blir endelig. Derfor kan vi ikke gi noe endelig svar på om det blir gjennomført eller ikke, sier han

Siden begge de to lovpålagte høringsinstansene, kommunen og politiet, har vært med i planleggingen mener Bergundhaugen det er stor sannsynlighet for at planene blir gjennomført.

Les Vegvesenets anbefaling i detalj (PDF)

Les også: - En stor dag for Bønes og Kråkenes

Si din mening om planene i kommentarfeltet under.