Han har, sammen med en rekke andre europeiske forskere, vært med på lage en rapport som viser den økonomiske effekten av kulturminnene.

Ser kulturminner gratis

Den ferske rapporten, som skal legges frem for kulturkomiteen i EU-parlamentet, konkluderer blant annet med at turismen som er knyttet til kulturminnene gir en inntekt i turisme og handel i Europa på 335 milliarder euro i året. Og den skaper langt flere indirekte arbeidsplasser — 26, 7 for hver direkte arbeidsplass - enn for eksempel bilindustrien, som bare skaper 6,3 pr. direkte arbeidsplass.

— Men turismen spiser opp kulturminnene uten å legge noe igjen. Det skjer på Bryggen i Bergen, det skjer over hele Europa. Kulturminner trekker turister i hopetall, som så går på nattklubb, restaurant og bor på hotell. Men kirker og andre historiske bygninger kan de se, i hvert fall utvendig, uten å betale en krone for det. For å si det spissformulert: Alle utgifter bokføres hos eierne av kulturminnene, mens alle inntektene bokføres hos andre næringer, sier Nypan.

Den nye rapporten er en av svært få som dokumenterer at kulturminnene er en viktig næring.

I går var han invitert til Bergen for å holde foredrag om rapporten for Sandviken kulturhistoriske forening (SKF). Og foreningen hadde god grunn til å lytte oppmerksomt: De arbeider for å utvide Bryggens kulturminneareal til å inkludere hele området fra Vågsbunnen til Elsero, slik at hele området får status på World Heritage List.

Et steg på veien til å få området nominert, er et positivt vedtak i Bergen bystyre. Men da må også de økonomiske gevinstene av å ta vare på Sandvikens kulturminner, argumenteres for, mener Nypan:

Estetikk duger ikke

— Å fortelle politikere om estetikken, opplevelsesverdien og den kulturelle verdien av et kulturminne er å snakke for døve ører. De vil ha harde, økonomiske fakta på bordet. Miljøvernminister Børge Brende har også uttalt at han legger vekt på verdiskapningen i kulturminnene, sa Nypan.

— For kulturminnevernerne må innse at kroner og øre står på dagsordenen for alvor: - Kulturminnevernet har sovet sin søte tornerosesøvn altfor lenge. Man har konsentrert seg om å restaurere og bevare kulturminner, mens penger har vært noe nesten skittent som man ikke ville snakke om. Nå blir man nødt til det, understreker Terje Nypan.

KULTURMINNE? Sandviken kulturhistoriske forening (SKF) arbeider for å utvide Bryggens kulturminneareal til å inkludere hele området fra Vågsbunnen til Elsero, slik at området får status på World Heritage List. Her fra Bøkkersmauet i Skuteviken.<p/>FOTO: KNUT EGIL WANG