Da vi besøkte stedet for to år siden var hulen åpen, og det var fortsatt mulig å se gjennom til platået over, selv om det var rotet mye i terrenget. I 1950-årene kunne fortsatt en voksen mann krype igjennom. Nå er det mørkt som graven der inne.

Ovenfor hulen er det ført opp et nytt hus, og i forbindelse med gravearbeidet er hulen fylt igjen, det til tross for at bygdebokforfatter Kenneth Bratland gjorde både byggherren og byantikvaren oppmerksom på dette kulturminnet før gravingen begynte.

Åsane historielag

— Akkurat det jeg var redd for skulle skje, ser vi nå. Da jeg tok kontakt med dem, fikk jeg ingen respons. Hos byantikvaren fikk jeg bare til svar at det var gitt byggetillatelse, og da kunne ikke de gjøre noe med saken sier Bratland som sitter i styret i Åsane historielag .

— Jeg og historielaget måtte ha reagert før, sa de. Men hvordan kunne vi det, når ingen fortalte oss om byggeplanene.

Årsaken til at vi besøkte stedet i 2005, var at hulen og historien bak var en fin illustrasjon til bygdebokprosjektet som Kenneth Bratland og Frode Fyllingsnes da skulle begynne på. På det tidspunktet var ikke arbeidet med den nye eneboligen begynt.

- Må ryddes opp!

I alle år har historien om Sigurd Slembe overlevd i Mjølkeråen, overlevert muntlig fra generasjon til generasjon.

— Den var barnelærdom for oss, sier åtti år gamle Erik Toppe. Men han har aldri sett hulen, før nå.

Knut Eide eier gården der hulen ligger, og det var han som viste stedet til Kenneth Bratland. Eide hadde fått dette fra sin far igjen. Lokalhistoriker Hilmar Hitland har også bekreftet plasseringen.

Også Kjersti Toppe, bystyrepolitiker for Senterpartiet, har hørt historien.

— Dette var trist, sier hun.

— Her må det ryddes opp. I bystyremøtet i september vil jeg be om en redegjørelse fra byrådet om hvordan dette i det hele tatt kunne skje, og hvem som har ansvaret. Dessuten vil jeg be om atdet som kan gjøres for å bevare kulturminnet, som å grave ut fyllmassene, merke stedet og sikre vern, blir utført. Jeg vil også be om at kommunen setter i gang med registrering av alle viktige kulturminner i Åsane.

Historien

Snorre forteller historien om Sigurd Slembe i sagaen om Magnus Blinde, men uten å skrive hvor dette fant sted. I en senere sagaversjon er det lagt til at dette hendte utenfor Mjølkrár.

På 1100-tallet var det borgerkrigstilstander i Norge, og Sigurd Slembe hevdet han var sønn av Magnus Barfot. Han mente derfor han også hadde retten til kongedømmet.

Harald Gille, ekte sønn av Magnus Barfot, var naturlig nok ikke så begeistret da en ukjent bror og utfordrer dukket opp i 1136.

Mennene hans klarte å lure Sigurd om bord i et skip, og rodde nordover byfjorden. Men Sigurd fikk mistanke om at ikke alt var som det skulle, og utenfor Mjølkeråen var båten så nær land at han hoppet over bord og svømte i land. Mennene til Harald Gille snudde båten og sprang etter oppover bakkene. Men Sigurd var fotrapp. Kongsmennene fôr og lette etter ham hele natten, men fant ham ikke.

«Han la seg i en bergskorte og frøs svært», skriver Snorre.

Dagen etter fikk Sigurd hjelp fra gårdsfolket i Mjølkeråen. Senere samme høsten kom han tilbake til byen og drepte Harald Gille.

ØYVIND ASK